JEUGDWERKLOOSHEID BLIJFT PROBLEEM IN LIERSE REGIO

Daalde de werkloosheid in Lier met 4,8%, wat beter is dan de situatie in Vlaanderen (-4,4%) en in de regio Mechelen (-1,3%), dan is dit helaas niet het geval voor de jeugdwerkloosheid. Nadat gedurende enkele maanden ene voelbare daling werd genoteerd, volgde recent een lichte stijging met 0,4%). Op dit vlak scoort Lier slechter dan Vlaanderen (-5,2%) en de regio Mechelen (-2,3%).

In april 2017 waren er in Lier 1.242 werkzoekenden. Eén jaar geleden waren er dit 1.304. Het aandeel van de jongeren hierin bedraagt 21,3%. Voor Vlaanderen is dit 18,1% en voor de regio Mechelen 19,3%. Vooral laaggeschoolde jongeren hebben het moeilijk om een job te vinden. Hun aantal evolueerde van 158 (april 2016) naar 162 (april 2017), wat een stijging met 2,5% betekent. In Vlaanderen werd een daling met 4,6% en in de regio Mechelen met 2,4% vastgesteld. Voor de middengeschoolden bedragen de cijfers 82 (2016) en 88 (2017), wat overeenstemt met een toename van 7,3%. Voor Vlaanderen en de regio Mechelen gaat het om respectievelijk -5% en +1,4%.

 Voor de hooggeschoolden worden meer optimistische cijfers voorgelegd en doet Lier het met 24 werkzoekenden in 2016 en 15 in 2017 (een daling met 37,5%), duidelijk beter dan Vlaanderen (-10,2%) en de regio Mechelen (-20,1%). Het toegenomen aantal werkzoekenden bij de laaggeschoolden wordt toegeschreven aan het contingent jongeren van allochtone origine. Zo vertoonde het aandeel van jongeren van Aziatische oorsprong (Afghanistan) een stijging van 23 naar 32. Bij de middengeschoolden komt het grootste deel van werkzoekenden uit een beroepsrichting (45 van de 88).

Na al dit cijfermateriaal dat werd gepreciseerd door Gert Fontyn, teamleider van de Werkwinkel/VDAB Lier, en door Carolien Van Os, jeugdconsulent van de Werkwinkel Lier, gaf Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het OCMW en schepen van sociale zaken, een overzicht van de inspanningen die reeds werden geleverd om  de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Zo werd een stuurgroep Jeugdwerkloosheid opgericht, waarvan alle partners een charter hebben ondertekend. De stad en het OCMW financieren het project ‘Missing Link’, dat de begeleiding-op-maat van 30 zwakke jongeren verzorgt. Verder wordt nauw samengewerkt met de VDAB en de Lierse scholen.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
vrijdag, 5 mei, 2017
Einddatum: 
vrijdag, 5 mei, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK