INGRIJPENDE WERKEN AAN HONDIUSLAAN IN DUFFEL

Volgende week starten woensdag 1 maart grondige werken aan de Hondiuslaan in Duffel. Eerst vervangt Aquafin de oude, gemengde riolering die vele gebreken vertoont. Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om ook de rijweg te vernieuwen. De werken zullen liefst 17 maanden duren. De exacte timing is volgens schepen van mobiliteit en openbare werken Jos Hellemans afhankelijk van de weersomstandigheden en van een vlot verloop van de werken.

Inspecties hebben aangetoond dat het huidige rioleringsstelsel in de Hondiuslaan ernstige gebreken en lekkages vertoont. De slechte toestand is merkbaar aan de zichtbare verzakkingen. De centrale collector zal volledig vervangen worden. De oude gemengde riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij het regenwater en het afvalwater apart worden afgevoerd. Het afvalwater gaat voor zuivering naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Hondiuslaan. Het regenwater wordt gebufferd en kan zoveel mogelijk infiltreren. Om meer regenwater te kunnen opvangen, worden werken uitgevoerd aan de vijvers van het Muggenbergpark. Verder stroomt het regenwater naar de Wouwendonksebeek en de Nete. Wanneer de rijweg wordt vernieuwd komt er met het oog op meer fietscomfort en –veiligheid een breed fietspad. De bushalte ter hoogte van de Pastoriestraat wordt verplaatst naar de Muggenberg, zodat de twee haltes tegenover elkaar komen. De werken verlopen in twee fasen. Eerst komt het gedeelte tussen de Muggenberg en de verkeerslichten aan het gemeentehuis aan de beurt. Daarna volgt het gedeelte tussen de Muggenberg en de rotonde aan de Hermansstraat. De werken gaan uiteraard gepaard met de nodige omleidingen. Voor meer info zie op www.duffel.be/hondiuslaan en op www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/22400-renovatie-collector-hondiuslaan.

Tekst : DéBé

Begindatum: 
donderdag, 23 februari, 2023
Einddatum: 
donderdag, 23 februari, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK