INFRABEL VERNIEUWT POMPINSTALLATIE IN TUNNEL

Deze week vernieuwt Infrabel de pompinstallatie in de spoorwegtunnel aan het Leopoldplein en de Antwerpsesteenweg. De Antwerpsesteenweg tussen de Ring en de Baron Opsomerlaan is nog één van de weinige gewestwegen in Vlaanderen die gelegen zijn binnen ene stedelijke ring. Sinds 2004 zijn besprekingen aan de gang tussen de stad en het Vlaams Gewest om deze weg over te dragen aan de stad. De stad besliste in november 2011 wel twee voorwaarden te koppelen aan deze overdracht. Vooreerst diende het wegdek in de tunnel verfvangen te worden, wat gebeurde in mei 2011. Bovendien moest de pompinstallatie gecontroleerd worden, omdat ze niet meer naar behoren werkte en geregeld voor wateroverlast in de tunnel zorgde. Het is deze pompinstallatie die nu vernieuwd wordt. Het onderhoud van de installatie blijft het eerste jaar de verantwoordelijkheid van Infrabel. Daarna neemt de stad de bevoegdheid over. De tunnel zelf – onderbrugging en steunmuren – blijft eigendom van Infrabel.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK