INFOMOMENT ROND CONCEPTNOTA RUIMTELIJK BELEIDSPLAN

Einde maart 2022 besliste de gemeenteraad een beleidsplan ‘Ruimte Lier’ op te maken. De inwoners vormen een belangrijke stem bij de verdere opmaak van dit ruimtelijk beleidsplan. De conceptnota vormt een belangrijke stap in het planningsproces. Rond deze conceptnota had in cultuurcentrum De Mol een infomoment plaats. Liefst 115 belangstellenden woonden deze bijeenkomst bij.

Ze werden welkom geheten door schepen van stadsontwikkeling en omgeving Thierry Suetens. Hij wees er op dat het ruimtelijk structuurplan dateert van 2003. Bepaalde inzichten zijn ondertussen achterhaald. Andere thema’s zoals het klimaat, de mobiliteit, armoede … vragen nu meer aandacht. Welk beleid van Lier hebben we voor ogen in 2040? Wat is de toekomstige ruimtelijke visie op leven, wonen, werken en ontspannen? Wat zijn de sterke punten van Lier en Koningshooikt en hoe kunnen die nog versterkt worden? Hoe bouwen we aan onze gemeenschap van morgen en wat zijn onze ambities? Hoe de open ruimte, de ruimte voor bedrijvigheid, recreatie … in de toekomst invullen? Als ontwerpers van het ruimtelijk beleidsplan gaven de medewerkers van het bureau ‘Omgeving’ toelichting bij de krachtlijnen van de conceptnota en bij een aantal ruimtelijke strategieën. Tijdens het verdere proces is een belangrijke rol weggelegd voor o.m. de gemeenteraad, de provincie, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), maar voorzeker ook voor de bevolking. De publieke consultatie van de conceptnota is nog mogelijk tot 27 december 2022. Het document is te raadplegen via www.lier.be/beleidsplan-ruimte.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 17 november, 2022
Einddatum: 
dinsdag, 27 december, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK