INFOMARKT ROND ONTSLUITINGSWEG RING – STATION

In het kader van de vernieuwing van de stationsomgeving is de aanleg van een ontsluitingsweg tussen de Ring (R16) en het station voorzien. Rond deze nieuwe ontsluitingsweg werd in de foyer van cultuurcentrum De Mol een infomarkt georganiseerd met panelen, plannen en toelichting door vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer en van de stad. Ruim 250 belangstellenden kwamen langs.

De realisatie moet zorgen voor een betere mobiliteit en leefbaarheid in de omgeving van het station. Het masterplan voor de stationsomgeving werd goedgekeurd in 2009. Eind april 2023 werd de omgevingsvergunning bekomen. Het is de bedoeling de Ring te verbinden met de Tramlweglei en het stationsplein, zodat de pendelaars vlot het station kunnen bereiken. Bovendien zal de verkeersdrukte in de wijk rond de Boomlaarstraat afnemen. Naast de ontsluitingsweg komen brede fietspaden en is een betere en meer veilige organisatie van het verkeer mogelijk. Zogenaamde ‘bretellen’ en een ovonde zullen de Ring verbinden met de ontsluitingslus met de Boomlaarstraat en het winkelpark ‘Den Boom’. Het woon- en winkelverkeer wordt zodoende gescheiden van het verkeer richting station. De Boomlaarstraat wordt doodlopend met een keerpunt. Het masterplan omvat ook de heraanleg van de Bosstraat en de aangrenzende ontwikkelingen.

De voorbeidingswerken – het rooien van de bomen, het afbreken van enkele woningen en het vervolg van het archeologisch onderzoek – zijn voorzien in november 2023. In de periode december 2023-januari 2024 zullen de nutsbedrijven de kabels en de leidingen in de Boomlaarstraat en de Tramweglei verplaatsen en vernieuwen. In februari-maart 2024 zullen de riolerings- en wegenwerken die verlopen in opeenvolgende fases, aangevat worden. Tegen het einde van 2025 zullen de werken normaliter voltooid zijn. Voor meer informatie zie: wegenwerken.be/stationsomgeving-lier.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
zaterdag, 23 september, 2023
Einddatum: 
zaterdag, 23 september, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK