INFOAVOND VOOR BUURTBEWONERS VAN SIONSITE

Op de Sionsite is verdeeld over 6 blokken de bouw van 110 woongelegenheden voorzien. Nu de voorbereidende werkzaamheden op de site van start zijn gegaan, kregen de buurtbewoners tijdens een infoavond in de refter van de voormalige Oefenschool aan het Kluizeplein een overzicht van de organisatie van de werf en van het verloop van de werken.

In een gezellige eindejaarssfeer werden de talrijke belangstellenden welkom geheten door schepen van ruimtelijke ordening Walter Grootaers. Hij stelde met bouwheer Karel De Wilde, projectleider Lan Smeekens en aannemer Diederik Pincé, vergezeld van Ruth Willekens, de panelleden voor. Nadat de sloopwerken in het voorjaar werden afgerond, ging in mei het archeologisch vooronderzoek van start. Momenteel loopt sinds begin november het vervolgonderzoek.

De aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om tal van vragen te stellen. Deze hadden o.m. betrekking op de parkeerproblematiek in de omgeving en de verlichting van de kranen, die bedoeld is om diefstal op de werf tegen te gaan. De werken zullen in twee fasen van telkens twee jaar verlopen. Met de opmerkingen zal rekening worden en bijgestuurd worden waar mogelijk.

Tijdens het archeologisch onderzoek werden vooral restanten van muren en afwateringen of rioleringen en twee kelderruimtes aangetroffen. Deze zijn overblijfselen van het oude klooster van Sion. Er werden ook enkele puinkuilen gevonden met voornamelijk dierlijk bot. In één van de kuilen werden overblijfselen van een paard met een veulentje in de buik aangetroffen.

Woensdag 17 december is om 13.30, 14.30 en 15.30 uur een  begeleid bezoek onder leiding van een archeoloog aan de site mogelijk. Belangstellenden worden verwacht aan de toegangspoort aan de achterkant van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in de Koepoortstraat. Ze worden verdeeld over groepen van 20 personen. Aangepast schoeisel is aangewezen.

Begindatum: 
dinsdag, 9 december, 2014
Einddatum: 
dinsdag, 9 december, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK