INFOAVOND OVER ‘HET GROEIPAKKET’

Op uitnodiging van ‘Vrouw en Maatschappij’ van de CD&V Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier, Nijlen, hield Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in ontmoetingscentrum Ballaer een interessante uiteenzetting over ‘Het Groeipakket’ dat vanaf 2019 het huidige stelsel van kinderbijslag zal vervangen en over ‘De uitdagingen van en voor kinderen van gescheiden ouders’. Zij kon rekenen op een aandachtig luisterpubliek.

Het huidige systeem van kinderbijslag dateert uit de jaren ’30 van vorige eeuw. Elke maand worden er in Vlaanderen 1,6 miljoen kinderen uitbetaald. Met de zesde staatshervorming behoort de materie tot de bevoegdheid van Vlaanderen en is het de bedoeling om het ingewikkelde systeem te vereenvoudigen. Vandaar het zgn. ‘Groeipakket’ op maat van elk kind en gezin.

‘Het Groeipakket’ omvat een éénmalig startbedrag van 1.100 euro bij geboorte of adoptie. Het basisbedrag bedraagt 160 euro per maand voor elk kind. Daarnaast wordt ook een zorgtoeslag toegekend van 160 euro voor een volledige wees, 80 euro voor een halve wees en 61 euro voor een pleegkind. Voor kinderen met bijzondere zorgnoden wordt een variabel bedrag toegekend op basis van de noden van het kind. Gezinnen met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen rekenen op een variabele sociale toelage.

Om gezinnen te stimuleren om hun kinderen naar de kinderopvang en school te laten gaan, wordt ook nog een participatietoeslag voorzien. Jonge gezinnen moeten op deze manier een stevige start kunnen nemen en (kinder)armoede kan mogelijk bestreden worden. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden maakte Katrien Schryvers duidelijk wat dit in de praktijk financieel betekent. Ook de overgangsmaatregelen in het vooruitzicht van 2019, werden uitvoerig toegelicht.

Tijdens het tweede gedeelte van de avond werd stil gestaan bij de uitdagingen van en voor kinderen van gescheiden ouders. Het aantal echtscheidingen daalde van 16.602 in 2008 naar 11.762 in 2014. Het aantal beëindigingen van wettelijk samenwonen steeg daarentegen van 9.314 in 2008 naar 23.526 in 2014. Tot 300.000 kinderen in Vlaanderen hebben gescheiden ouders. Deze situatie heeft vaak een impact op de schoolloopbaan en kan leiden tot probleemgedrag. Daarom is het belangrijk om de stem van het kind te horen, hen duidelijk te informeren over hun rechten en een specifiek hulpverleningsaanbod te voorzien voor kinderen en ouders die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. Begrip door de omgeving is belangrijk, evenals een gewaarborgd contact met de grootouders. Kinderen van gescheiden ouders kunnen maar op één plaats hun domicilie-adres hebben en maar een opname in het verblijfsregister.

 

 

Begindatum: 
vrijdag, 28 oktober, 2016
Einddatum: 
vrijdag, 28 oktober, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK