INBURGERINGSATTEST VOOR NIEUWE LIERENAARS

Op initiatief van het stadsbestuur, het Agentschap Inburgering en Integratie en het Centrum voor Basiseducatie ‘Open School’, had in het stadhuis een inburgeringsceremonie plaats. Tal van nieuwe Lierenaars ontvingen naast de nodige felicitaties, effectief hun inburgeringsattest.

De nieuwe inburgeraars komen uit diverse landen en continenten zoals Brazilië, China, Indië, Mali, Nieuw-Zeeland, Oezbekistan, Pakistan, Roemenië, Servië, Spanje, Suriname en Turkijë. Volgens burgemeester Frank Boogaerts wonen in Lier meer dan 100 nationaliteiten. Het leren van de Nederlandse taal is dan ook de eerste en belangrijkste stap om hier samen te leven. Hij bedankte de partners die het inburgeringstraject mogelijk hebben gemaakt: het Agentschap voor Inburgering en Integratie, de vzw. Prisma, het Huis van het Nederlands, het Centrum voor Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenenonderwijs.

De burgemeester nodigde de inburgeraars uit om hun kennis van het Nederlands nog te verbeteren en daarbij gebruik te maken van bestaande initiatieven zoals Den Babbelier, het project Samen Inburgeren en de Taalvakantie, het Taalbad en het Vertelparadijs voor de kinderen. Volgend jaar zal de stad in de bibliotheek van start gaan met een Nederlandstalige leeskring. Als teamverantwoordelijke van het Diversiteits- en Integratiecentrum verwees Bea De Maeyer naar het inburgeringsprogramma dat bestaat uit 3 onderdelen: de lessen Nederlands in een Centrum voor Basiseducatie, de lessen maatschappelijke oriëntatie die hen vertrouwd maken met de Belgische samenleving en de levensloopbaanoriëntatie met een trajectbegeleider. Dit laatste onderdeel werd nader toegelicht door Samira en Joke, vaste trajectbegeleiders in Lier. Ana Maria De Sousa uit Brazilië die al 14 jaar in Lier woont, bracht een persoonlijke getuigenis. Eén van de meest opgemerkte gasten was kunstenaar Akbar Maseli uit Iran, die de burgemeester een mooi kunstwerk overhandigde.

Begindatum: 
vrijdag, 20 november, 2015
Einddatum: 
vrijdag, 20 november, 2015

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK