IMPOSANTE VERHUIS VAN SINT-GUMMARUSKAS

Omwille van de restauratiewerken in en aan de Sint-Gummaruskerk, wordt het reliekschrijn van de Lierse stadspatroon de volgende jaren opgesteld in het stadsmuseum. De overdracht van Sint-Gummaruskas ging gepaard met enig vertoon. Het was een ongewoon maar beslist idyllisch beeld om het schrijn te zien rondgedragen worden in het ‘nachtelijke’ Lier. 

Tijdens een korte afscheidsplechtigheid in de kerk, verwees deken Jan Verheyen naar de Ark van het Verbond ten tijde van koning Salomon in Jeruzalem. Daar situeert zich de oorsprong van de reliekschrijnen. Na de zegening van de kas en het verwijderen van de boom bovenop – anders was het niet mogelijk om het museum te betreden -, traden de kasdragers in actie. Aan de uitgang van de kerk werd door Jan Siebens namens de kerkfabriek een document overhandigd aan schepen Ilse Lambrechts, waarbij de verantwoordelijkheid voor het bewaren van de kas van de kerkelijke aan de burgerlijke overheid werd overgedragen. Onder begeleiding van vlaggen en van de koninklijke stadsharmonie Leo XIII en geflankeerd door toortsen en flambemen, ging het via de Rechtestraat, de Grote Markt en de Florent Van Cauwenberghstraat naar het stadsmuseum. Gelet op het gewicht van het reliekschrijn, wisselden de kasdragers onderweg enkele malen van plaats. De moeilijkste opdracht volgde aan de toegangspoort tot het stadsmuseum. Daar was een technisch hulmiddel nodig en kwam het op enkele centimeters aan, om de kas veilig binnen te loodsen. Uiteindelijk was de hele klus binnen de 40 minuten geklaard. Dankzij Sint-Gummarus liepen noch de kas, noch de dragers, noch de begeleiders … enige breuk op. 

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
woensdag, 7 december, 2022
Einddatum: 
woensdag, 7 december, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK