HOOGSTAANDE FINALE VAN SCHOLENPROJECT LIONS CLUB

Voor de 4de maal organiseerde Lions Club Lier Twee Neten het grote ‘Lions Scholenproject’. Het is de bedoeling om leerlingen van het 5de jaar middelbaar onderwijs te sensibiliseren voor de sociale noden in hun directe omgeving. Na préselectie mochten 6 teams – 2 van het Atheneum Lier campus Artur Vanderpoorten en 4 van het Sint-Ursula Lyceum – hun sociaal project presenteren en verdedigen in het auditorium van het Xeikon-Accentis gebouw.

De talrijke aanwezigen werden namens Lions Club Lier Twee Neten welkom geheten door coördinator Peter Van Es, die de werking van Lions en het opzet van het scholenproject situeerde. De opeenvolgende presentaties werden nauwlettend gevolgd door een vijfkoppige jury, die een oordeel moest vellen op basis van volgende criteria: de kwaliteit van het sociale project, de lokale verankering, de impact van de steun voor het project, de motivatie en de inzet van de leerlingen en de presentatie ‘an sich’. Voorleer tot de proclamatie over te gaan, benadrukte schepen Marleen Vanderpoorten het belang van vrijwilligerswerk. Ze sprak haar waardering uit voor het initiatief van de Lions Club en voor de inzet van de jongeren die in eigen omgeving geconfronteerd worden met de sociale noden binnen de maatschappij. Bob Vermetten, voorzitter van de Lions Club Lier Twee Neten, prees het niveau van de presentaties, waardoor de jury voor een moeilijke opdracht stond. Volgens hem ‘moeten in feite alle finalisten als winnaars beschouwd worden’.

De 1ste plaats ging uiteindelijk naar het project ‘Vlaamse Actieve Senioren’, bedoeld om de eenzaamheid van vele senioren te doorbreken. De leerlingen van het Atheneum Lier campus Arthur Vanderpoorten ontvingen een cheque van 1.500 euro. De 2de plaats (1.000 euro) was voor het project ‘Home Marjorie’, het verzorgingstehuis voor personen die lijden aan de ziekte van Huntington. De 3de plaats (750 euro) ging naar het project ‘Red de Bijen’ van Natuurpunt. Op de 4de plaats eindigden ex-aequo de projecten: ‘De Loods’, een inzamelplek in Broechem voor kansarmen uit de regio; ‘De Limmerik’, een respijthuis in Pulderbos voor personen met een fysische of mentale beperking en ‘Iona vzw’, het heilpedagogisch en therapeutisch centrum in Kessel.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
zaterdag, 25 mei, 2019
Einddatum: 
zaterdag, 25 mei, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK