HOFSTRAAT WORDT WOONERF

In maart wees een camera-inspectie uit dat de volledige riolering in de Hofstraat ernstige defecten vertoont en over de volledige lengte moet hersteld worden. Het schepencollege heeft dan ook beslist om de oude riolering te vervangen door een nieuwe gescheiden riolering en de straat opnieuw aan te leggen. Tevens werd beslist om de straat het karakter van een woonerf met verspringende groenvakken te geven. 

Deze groenvakken doen tevens dienst als verkeersremmer. Aan het begin en het einde van de straat komen fietsnietjes en aan beide zijden van de straat afwisselend parkeerstroken. Het wegdek en de voetpadzones worden heraangelegd in betonstraatstenen. In de periode oktober-november wordt het grondonderzoek uitgevoerd. Daarna kan overgegaan worden tot de opmaak van het definitieve ontwerp, zodat het volledige ontwerpdossier klaar zal zijn bij het einde van dit jaar. Begin 2021 staan de aanbestedingsprocedure en het aanstellen van een aannemer op de planning. De werken zouden dan in het voorjaar effectief kunnen starten. De kostprijs voor de heraanleg bedraagt volgens schepen Bert Wollants 368.451,43 euro inclusief BTW.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
vrijdag, 18 september, 2020
Einddatum: 
vrijdag, 18 september, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK