HISTORISCH ‘KERSTVOETBALAKKOORD’ IN LIER

Maandag 20 november 2022 werd in Lier een historisch voetbalakkoord afgesloten tussen de stad, K Lierse SK en Lyra-Lierse. De stad bouwt een stedelijk jeugdvoetbalcomplex met 6 voetbalvelden op de site ‘De Hoge Velden’. Voor dit jeugdvoetbalcomplex wordt een gebruiksrecht verleend aan Lyra-Lierse. Rood-wit kan op dezelfde site een voetbalstadion oprichten met eigen middelen, op grond die eigendom blijft van de stad. In het kader van de vernieuwing van het Herman Vanderpoortenstadion, krijgt K Lierse SK een éénmalige subsidie van 500.000 euro voor de aanleg van een kunstgrasveld. 

‘Het dossier van De Hoge Velden sleept’, aldus burgemeester Frank Boogaerts, ‘al vele jaren aan. Nadat in Lier tal van voetbalterreinen verdwenen (Lyra, de Drie Molekens, de Engelse wijk, Kloosterheide …) , was er vooral nood aan speelvelden voor de jeugd. Sinds het aantreden van de coalitie N-VA – Open VLD  in 2013, werd daadwerkelijk werk gemaakt van het dossier. Nu alle gronden werden verworven, kan eindelijk werk gemaakt worden van de ontwikkeling van de site. Het bereiken van een akkoord tussen de betrokken partners heeft – gelet op de emotionele aspecten – bloed, zweet en tranen gekost. De rode draad tijdens de soms moeizame besprekingen vormde het belang van de voetballende jeugd van Lier’. Schepen van sport Ivo Andries sloot zich volmondig aan bij de woorden van de burgemeester. Volgens het principeakkoord gaat de stad op de site van de Hoge Velden – volgens het RUP een zone voor hoogdynamische recreatie – een stedelijk jeugdvoetbalcomplex voor de jeugd aanleggen. Het betreft de aanleg van 6 voetbalvelden en de oprichting van kleedkamers, sanitair en een cafetaria, waarvoor aan Lyra-Lierse het gebruiksrecht verleend wordt. 

Het neutraal karakter van het stedelijk jeugdvoetbalcomplex moet gewaarborgd blijven en de uitbating van het horecagebeuren zal – zoals voor de andere stedelijke sportinfrastructuur – via een open concessieoproep onder de erkende sportverenigingen worden toegekend. De stad zorgt voor de ontsluiting van de site van De Hoge Velden en voorziet voor het onderhoud van de voetbalterreinen een jaarlijkse bijdrage van 6.000 euro. Lyra-Lierse kan op de site zelf en zonder financiële inbreng van de stad een voetbalstadion bouwen. De grond blijft eigendom van de stad. Lierse K gaat op het Lisp een nieuw, multifunctioneel stadion bouwen. De stad zal een positieve rol spelen bij het verwerven van terreinen om dit mogelijk te maken. Zo zal het de gronden van de Buitenschoolse Kinderopvang achter het stadion verhuren aan geel-zwart. De BKO zal later gehuisvest worden in het stadion. Voor de aanleg van een kunstgrasveld in het stadion, kent de stad een éénmalige subsidie van 500.000 euro toe. Voor het onderhoud van het kunstgrasveld betaalt de stad jaarlijks een bijdrage van 6.000 euro. Yves De Vil, voorzitter van Lyra-Lierse, noemde de ondertekening een historisch moment en de realisatie van een droom die uitkomt. Luc Van Thillo, voorzitter van Lierse K, stelde dat dankzij de steun van de stad professioneel voetbal in Lier verder behouden blijft. Wat de verdere timing betreft, wordt de omgevingsvergunning begin april 2022 verwacht. De werken voor de aanleg van de ontsluitingsweg kunnen dan starten in het najaar 2022.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters & RM

Begindatum: 
maandag, 20 december, 2021
Einddatum: 
maandag, 20 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK