HET SOCIAAL HUIS HERBERGT TAL VAN WELZIJNSDIENSTEN

In september 2014 werd het Sociaal Huis ondergebracht op de Dungelhoeffsite. Samen met het OCMW – dat voorheen zijn zetel had in de Mechelsestraat -, gingen hier 4 organisaties van start. Ondertussen bevindt zich aan het Paradeplein de werkplek van 11 diensten en organisaties die actief zijn op het vlak van het welzijn. 4 andere diensten houden er hun spreekuur, zoals blijkt uit de recent geactualiseerde overzichtelijke folder.

De SOCIALE DIENSTVERLENING VAN HET OCMW biedt een breed gamma aan van hulp en ondersteuning. Wie er nood aan heeft kan hier terecht voor financiële steun en hulp bij schuldproblemen, voor advies, informatie en ondersteuning bij psychosociale problemen, voor hulp bij huisvestingsproblemen of bij een zoektocht naar een job. Het CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG DE PONT biedt ambulante begeleiding en behandeling bij ernstige psychische problemen. Het SOCIAAL VERHUURKANTOOR DE WOONKANS huurt appartementen en woningen op de private huurmarkt en verhuurt ze verder aan sociaal kwetsbare personen en gezinnen. De VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) helpt bij vacatures, opleiding, het opstellen van een cv en begeleidt bij de zoektocht naar werk. SYNKROON ondersteunt werkzoekenden die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. WIJK-WERKEN (voorheen PWA) is het aanspreekpunt voor wie op zoek is naar iemand om bepaalde klussen uit te voeren.

 LIGO CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE REGIO MECHELEN organiseert cursussen voor volwassenen die hun basisvaardigheden op het vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming willen opfrissen of versterken. Het CENTRUM VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING DE KLEINE KAMEEL verleent hulp bij de opvoding van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Het CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK BOOM MECHELEN LIER helpt bij vragen en problemen rond welzijn, zoals een moeilijke relatie, persoonlijke, financiële, administratieve en juridische problemen en biedt hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, verkeersongevallen en misdrijven, gedetineerden en hun naasten. Het JONGEREN ADVIES CENTRUM (JAC) is het toevluchtsoord voor jongeren van 12 tot 25 jaar, die met problemen worstelen en zich niet goed in hun vel voelen. Het AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING tenslotte organiseert cursussen Nederlands en over het leven in ons land en zorgt voor begeleiding bij de zoektocht naar werk. Vier diensten houden geregeld hun spreekuur in het Sociaal Huis: de HUURDERSBOND, de vzw DYZO (voor (ex)zelfstandigen in moeilijkheden), het VLAAMS WONINGFONDS en RITMICA VOOR GEZINNEN MET KINDEREN MET EEN BEPERKING.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 12 augustus, 2021
Einddatum: 
donderdag, 12 augustus, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK