HERSTELLING ZEBRAPADEN GROTE MARKT EN OMGEVING

Van maandag 12 februari tot en met uiterlijk vrijdag 16 februari worden de zebrapaden op de Grote Markt en omgeving hersteld. De zebrapaden zijn momenteel uitgevoerd in witte marmer en  hebben in ernstige mate te lijden gehad van slijtage. Ze worden vervangen door witte betonstraatstenen, die duurzamer en steviger zijn dan het huidige marmer. In totaal gaat het om 6 zebrapaden die grenzen aan de Grote Markt ter hoogte van de Florent Van Cauwenberghstraat, de Antwerpsestraat, de Liperstraat, de Vismarkt, de Rechtestraat en de Werf.

Om het drukke schoolverkeer te mijden, worden de werken uitgevoerd tijdens de krokusvakantie. Tijdens deze periode zijn enkele tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. De Grote Markt wordt afgesloten. De Florent Van Cauwenberghstraat, de Antwerpsestraat en de Lisperstraar lopen dood op de Grote Markt. De brug van de Vismarkt wordt afgesloten. De Vismarkt, de Rechtestraat en de Werf worden ook doodlopend. Verkeer is niet mogelijk van of naar de Grote Markt. De Florent Van Cauwenberghstraat wordt opengesteld voor plaatselijk verkeer in twee richtingen. De parking Grote Markt blijft bereikbaar. De smalle Antwerpsestraat wordt vanuit de richting Kartuizersvest en de Lisperstraat tussen de Grote Markt en de Wijngaardstraat opengesteld voor plaatselijk verkeer in twee richtingen.

Ook de Werf wordt opengesteld voor plaatselijk verkeer in twee richtingen, doodlopend aan de brug van de Vismarkt. De Netelaan is enkele bereikbaar komende van de Kapucijnenvest en het Zimmerplein. Eveneens de Rechtestraat wordt opengesteld voor plaatselijk verkeer in twee richtingen, doodlopend aan de Werf. De Vismarkt is doodlopend ter hoogte van de brug. Om de Vismarkt bereikbaar te houden wordt de rijrichting in de Vredebergstraat tussen de Vismarkt en de Abtsherbergstraat omgedraaid. Fietsers en voetgangers hebben altijd doorgang. De bussen van De Lijn volgen een omleiding die wordt aangegeven op www.delijn.be. In de Florent Van Cauwenberghstraat, de Werf, de Rechtestraat en de Vredebergstraat geldt voor de duur van de werken een parkeerverbod. In de Lisperstrraat geldt tussen de Grote Markt en de Wijngaardstraat een parkeer-en stilstaanverbod.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
maandag, 12 februari, 2018
Einddatum: 
vrijdag, 16 februari, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK