HERINRICHTING BABBELBEEKSE BEEMDEN EN ONTHARDING SENTHOUT IN DUFFEL

Voor de bewoners van het Senthout, de Missestraat en de wijk De Beunt in Duffel werd een infomoment georganiseerd over de plannen voor hun buurt. Deze hebben betrekking op het onthardingsproject in een gedeelte van het Senthout en de herinrichting van de Babbelbeekse Beemden, met het oog op een betere waterberging en om meer ruimte voor wandelaars en fietsers te creëren.

Naast de provincie en de gemeente Duffel zijn ook Natuurpunt Oude Spoorweg, Regionaal Landschap Rivierenland en Oriom bij dit dossier betrokken. Terzelfdertijd wordt nagedacht over de mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening en natuur. Door het wegnemen van de verharding in een gedeelte van het Senthout kan de Arkelloop die momenteel via een buis onder het kruispunt loopt, verlegd worden in een nieuw traject met een open bedding om verder te meanderen op een aangrenzend weiland. De waterloop wordt verlengd van 700 tot 1.300 meter. Iets verderop zal ook de Babbelsebeek meer ruimte krijgen om de omgeving beter te beschermen tegen overstromingen. Het gebied zal een grotere ecologische natuurwaarde krijgen. De ontharding van het Senthout is tevens de ideale gelegenheid om de verkeerssituatie achter de wijk De Beunt verder te optimaliseren. 

In het natuurgebied achter De Beunt wordt veel gefietst en gewandeld. De straat wordt doodlopend gemaakt, zodat gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd en het veiliger wordt voor fietsers en wandelaars. Er komt ook een nieuwe toegang tot het natuurgebied met daarnaast een natuurlijke speelzone. De provincie ontvangt een subsidie van de Vlaamse overheid van 135.000 euro en draagt zelf 230.000 euro bij. Voor het onthardingsproject Senthout krijgt de gemeente Duffel een subsidie ‘Proeftuinen Ontharding’ van 200.000 euro van het departement omgeving van de Vlaamse overheid. Een deel van de straat Senthout wordt opgebroken en vervangen door een karrespoor, dat zal dienst doen als fietspad. In het RUP Open Ruimte Duffel West werd de vallei van de Babbelsebeek al herbestemd tot overstromingsgevoelig natuurgebied. Het gebied kan nu verder uitgebreid en vorm gegeven worden. 

Tekst: DéBé

Foto: Prov

Begindatum: 
zondag, 6 juni, 2021
Einddatum: 
zondag, 6 juni, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK