HARTELIJKE VIERING VAN 125 JAAR LANDELIJKE GILDE LIER-NOORD

Met een eucharistieviering rond het thema ‘Samen beleef je meer’ die werd voorgegaan door E.H. Jos Daems, algemeen proost van de Boerenbond en de Landelijke Gilden, een receptie, toespraken en een reuze barbecue, werd het 125-jarig bestaan van de Landelijke Gilde Lier-Noord gevierd. Voorzitter Luc Florus schetste de geschiedenis van de jubilerende gilde en nationaal voorzitter Lode Ceyssens benadrukte het belang van de landbouwsector, die miljoenen consumenten elke dag van kwaliteitsvol voedsel voorziet.

Eén jaar nadat een spaar- en leengilde werd opgericht, volgde in 1897 de stichting van de Boeren- en Hoveniersgilde van Lier-Noord. De vergaderingen hadden achtereenvolgens plaats in de school aan de Boomlaarstraat, in de Volksbond in de Mechelsestraat, in Rerum Novarum in de Antwerpsestraat en sinds 1937 in de pas gebouwde parochiezaal aan de Mechelsesteenweg. Onder impuls van Jos De Swert verscheen in 1955 het Gildenblad, dat aan de 67ste jaargang toe is. In 1960 werd door toedoen van de boerengilde de Tuinbouwschool aan de Antwerpsesteenweg opgericht. In het vooruitzicht van het 100-jarig bestaan werden 10 kapelletjes gebouwd, die verbonden zijn met een 19 kilometerlange wandel- of fietsroute. Vandaag telt de Landelijke Gilde Lier-Noord 150 leden.

Al 65 jaar lang wordt een kaartcompetitie georganiseerd; in 1985 gingen kookcursussen van start en tijdens de zomerperiode staat een competitie kegelen op het programma. De leden kunnen verder deelnemen aan plattelands-, oogst- en teerfeesten, wandel- en fietsuitstappen. Dit jaar werd een jongerenwerking opgestart. Nationaal voorzitter Lode Ceyssens verwees naar de landbouwcrisis van 1890, waarna de Boerenbond werd opgericht. Uiteraard kon hij niet voorbijgaan aan het stikstofakkoord, dat de landbouwsector in ernstige mate treft en een grote solidariteitsgolf op gang bracht. De Landelijke Gilden tellen 60.000 leden, 650 afdelingen, 7.000 vrijwilligers en bereiken via 8.500 activiteiten ruim 500.000 personen. Tot besluit werd hulde gebracht aan de huidige bestuursleden en aan Francis De Meyer en Leo Sluyts in het bijzonder. Francis verzorgde 25 jaar lang het drukwerk van het Gildeblad, goed voor 300 nummers. Leo is sinds 20 jaar secretaris en beheert al 27 jaar de kegelbaan, die in mei 1995 werd ingehuldigd.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
zondag, 3 juli, 2022
Einddatum: 
zondag, 3 juli, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK