HANDHAVING INZAKE ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT IS NOODZAKELIJK

Medewerkers van de stad en van Ivarem, externe aannemers, verenigingen, organisaties en 200 vrijwilligers, leveren heel wat inspanningen om Lier proper te houden. Het actieplan ‘Proper Lier’ voorziet in een structureel beheer van de publieke vuilnisbakken, een optimalisatie van de veegplanning, sensibiliseringscampagnes en communicatie via verschillende kanalen. Desondanks belandt nog vaak afval op straat, langs wandelpaden en op pleinen. Handhaving is dan ook meer dan noodzakelijk, aldus de bevoegde schepen Ivo Andries.

Zo worden sluikstortzakken doorzocht op zoek naar bewijsstukken, camera-acties gehouden en extra handhavers tegen zwerfvuil ingezet. Tijdens de Week van de Handhaving van 2 tot 8 oktober slaan alle partijen de handen nog ééns extra in elkaar. In 2022 werden 273 sluikstortboetes uitgedeeld voor een totaal bedrag van 45.975 euro. In één dossier werd als sanctie gemeenschapsdienst uitgevoerd in plaats van een geldboete. Sluikstorten is en blijft een asociaal misdrijf. Het vervuilt de leefomgeving, is een gevaar voor de volksgezondheid en trekt ongedierte aan. Midden 2022 trok de stad de minimumboete voor sluikstorten op van 150 naar 300 euro. Ook de opruimkost wordt telkens doorgerekend aan de overtreder en dit voor een totaal van 23.765,95 euro. Naast de handhaving op het sluikstorten, werden vorig jaar ook 183 zwerfvuilboetes voor een bedrag van 13.675 euro uitgeschreven. De gemiddelde zwerfvuilboete bedraagt 75 euro. Voornamelijk ging het om het wegwerpen van sigarettenpeuken en het niet opruimen van hondenpoep op het openbaar domein. De vaststellingen gebeurden meestal door handhavers van OVAM en dit binnen het project ‘Handhaving Zwerfvuil’, dat in Lier afloopt in oktober 2023. Ook minderjarigen hielden het niet netjes. Voor hen werden 33 dossiers voor zwerfvuil en 2 voor sluikstort opgestart. Het totaal bedrag van deze boetes bedraagt 475 euro. Een minderjarige krijgt steeds een voorstel tot bemiddeling, waarbij alternatieve maatregelen worden voorgesteld zoals het opruimen van zwerfvuil. Pas wanneer een minderjarige bemiddeling weigert of deze faalt, wordt een geldboete opgelegd. Het maximumbedrag voor een GAS-PV voor een minderjarige is 175 euro.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
woensdag, 13 september, 2023
Einddatum: 
woensdag, 13 september, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK