GUDRUN STAPT MEE IN VERHAAL VAN INCLUSIEVE TEWERKSTELLING

In het kader van het project ‘LierWerkt!’ werden 26 werkzoekenden uit kansengroepen uitgenodigd bij Gudrun, wereldspeler op het vlak van ontwikkeling, productie, verpakking en commercialisering van pralines en truffels. Ze konden deelnemen aan een bedrijfsbezoek, volgden een workshop chocolade en konden hun cv achter laten. Na verdere screening worden ze uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en in voorkomend geval voor een job. 

Het project ‘LierWerkt!’ is een initiatief van de stad en het OCMW om moeilijk activeerbare mensen op een laagdrempelige en toegankelijke manier aan een job te helpen. De werkgelegenheid is in Lier de laatste jaren toegenomen en de werkloosheidscijfers zijn gedaald, maar dit geldt niet voor langdurig werklozen, laaggeschoolde jongeren en mensen met een migratieachtergrond. In het kader van het project ‘LierWerkt!’ werken de stad en het OCMW samen met Lier4Business, de regisseur lokale economie en diverse sociale partners. Volgens schepen Sabine Leyzen zijn lokale ondernemers hierbij van cruciaal belang. Bedrijven worden dan ook aangesproken om actief mee te werken. Schepen Annemie Goris benadrukte het belang om de drempels voor werkzoekenden uit kansengroepen te verkleinen en sprak de hoop uit dat nog andere bedrijven het voorbeeld van Gudrun zullen volgen. CEO Sofie De Lathouwer wees erop dat Gudrun – dat al ruim 80 jaar actief is – graag mensen kansen wil geven en zodoende wenst bij te dragen tot een inclusieve maatschappij. Ze haalde het voorbeeld aan van een Syrisch gezin dat zich ontzettend dankbaar toonde bij het aanbieden van een vast contract. De momenteel vacante functies situeren zich op het vlak van de productie. 

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 2 december, 2022
Einddatum: 
vrijdag, 2 december, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK