GROTE BELANGSTELLING VOOR OPEN MONUMENTEN DAG

De voorbije Open Monumenten Dag die in het teken stond van het thema ‘duurzaamheid’, heeft in Lier heel wat volk op de been gebracht. Van de Leuvense tot de Antwerpse Poort lag de focus op 4 kerken, die te maken hebben met een restauratie- en/of herbestemmingsfase. In de kerk van de H.-Familie werden keramiekwerken van de Beeldacademie tentoon gesteld en werden de restauratiewerken en de herbestemming aanschouwelijk voorgesteld. In de Jezuïetenkerk verzorgden leerlingen van de afdelingen woord en dans van de Podiumacademie optredens en stelden leerlingen van de Beeldacademie schilderijen tentoon. Ook hier werd aandacht besteed aan de restauratiewerken en de herbestemming. In de St.-Gummaruskerk stonden de kunstschatten en in het bijzonder de glasramen centraal. Gidsen van Toerisme Pastoraal zorgden voor rondleidingen. Een vergelijkbaar scenario de kerk van het H.-Hart, waar vlaggen en kazuifels konden bewonderd worden. Hier had ook het slotconcert met het koor Helicon plaats. Een recordbelangstelling werd alvast genoteerd in het Huis van Oscar, waar niet alleen de thematische verjaardagstentoonstelling kon bezocht worden, maar waar het ook aangenaam vertoeven was in de prachtige stadstuin en de unieke druivenserre.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
dinsdag, 13 september, 2022
Einddatum: 
dinsdag, 13 september, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK