GROENE SPEELOASE VOOR GEM. BASISSCHOOL ’T KOMPAS

Via de oproep ‘Natuur in je school’ stimuleert het Agentschap voor Natuur en Bos onderwijsinstellingen om hun schoolomgeving te vergroenen en daarbij voldoende aandacht te besteden aan biodiversiteit. 117 projecten werden geselecteerd waaronder dit van de Gemeentelijke Basisschool ’t Kompas uit Duffel.

De school ligt in een dichtbebouwde omgeving en heeft een klassieke stenen speelplaats, waar het geluid weerkaatst tegen de kale muren en regenwater verloren gaat. Een kleine speeloase met een avonturenspeelruimte, beplantingsstroken met klimplanten, recuperatie van hemelwater, aanplantingen en groene schermen, moet hierin verandering brengen. ‘De kinderen zullen baat hebben bij deze groene, rustgevende en klimaatbewuste omgeving. In de toekomst komt er voldoende ruimte aan de poort voor voetgangers en (bak)fietsen, komen er meer bomen, groene afscheidingen, watertonnen, plantenbakken en insectenhotels op de speelplaat’, aldus directeur Heidi Dils. ‘Op die manier kunnen de leerlingen op de avontuurlijke speelplaats hun overtollige energie kwijt of tot rust komen indien nodig. De groene speelzone zal ook voor meer motorische uitdagingen zorgen’, voegt schepen van onderwijs Lili Stevens er aan toe. Schepen van milieu en natuur Isabel Glorie: ‘Dankzij dit project komen de kinderen al van jongsaf in contact met de natuur en kunnen ze in een groene omgeving met meer biodiversiteit spelen, leren en van alles ontdekken’. Ook kinderen van de naschoolse opvang, leden van turnverenigingen, deelnemers aan zomerkampen en andere buitenschoolse activiteiten, zullen van de nieuwe omgeving kunnen genieten. De uitgaven voor het vergroenen van de speelplaats worden geraamd op 200.000 euro. Maximum 75% kan gesubsidieerd worden door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. 

Tekst: DéBé

Foto: GD

Begindatum: 
donderdag, 19 januari, 2023
Einddatum: 
donderdag, 19 januari, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK