GROEN-LIER§KO PLEIT VOOR GRATIS ZELFTESTEN VOOR KWETSBARE INWONERS

Om de oprukkende omnikronvariant het hoofd te kunnen blijven bieden, komt het uitvoeren van zelftesten steeds uitdrukkelijker in beeld. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kunnen in de apotheken een zelftest kopen voor 1 euro het stuk. Per gezinslid kunnen ze per 14 dagen aan dit tarief 4 zelftesten aankopen. 

Volgens Dominic Van Oosterwyck, armoede-expert en vertegenwoordiger van Groen-Lier§Ko in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, zijn nog te weinig inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming hiervan op de hoogte. Een brede sensibiliseringscampagne is dan ook op haar plaats. Voor mensen die leven in armoede, waarvan velen zijn aangewezen op 7 euro leefgeld per dag en die zoals vele anderen dreigen versmacht te worden door de stijgende prijzen van gas en elektriciteit, vormt het verlaagde tarief van 1 euro per zelftest een onoverkomelijke drempel. Voor de honderden inwoners die aangewezen zijn op een leefloon, wordt dan ook gepleit voor gratis zelftesten. Gratis zelftesten enkel aanbieden via de apotheken zal volgens Groen-Lier§KO onvoldoende zijn om mensen in armoede effectief te bereiken. Ze moeten ook beschikbaar zijn op plekken waar mensen in armoede vaker komen zoals het sociaal restaurant en de sociale kruidenier. Ook de straathoekwerkers en de Lierse armoedeorganisaties kunnen van onschatbare waarde zijn voor zowel de sensibilisering rond de goedkopere zelftesten van 1 euro, als voor de verspreiding van de gratis zelftesten.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 13 januari, 2022
Einddatum: 
donderdag, 13 januari, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK