GROEN –LIER & KO STELT CRISISPLAN VOOR TEGEN EXTREME ARMOEDE, SOCIALE UITSLUITING EN INTRA-FAMILIAAL GEWELD

In deze barre coronatijden vroeg Groen – Lier & Ko recente cijfers op bij het OCMW van Lier. In vergelijking met de eerste 3 maanden van het jaar, noteerde het OCMW een stijging van het aantal cliëntcontacten met 46% en met 113% vergeleken met april 2019. Het aantal meldingen van intra-familiaal geweld steeg – vergeleken met dezelfde periode vorig jaar – in maart/april van dit jaar met 100%.

Volgens Dominic Van Oosterwyck, armoede-expert die zetelt in het bijzonder comité voor de sociale dienst, ‘spelen zich achter de muren sociale drama’s af’. Groen – Lier & Ko stelt een crisisplan voor dat 12 concrete maatregelen naar voor schuift in de strijd tegen extreme armoede, sociale uitsluiting en intra-familiaal geweld. Alleenstaanden en gezinnen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan, vormen voor Groen – Lier & Ko de meest kwetsbare en dus prioritaire doelgroep. ‘Ze zijn aangewezen op de dure en weinig kwaliteitsvolle private huurmarkt of leven in woningen van zeer slechte kwaliteit met hoge energiekosten en chronische gezondheidsproblemen tot gevolg’. ‘De afbouw van de lokale huurpremie in de tijd, zoals die tijdens de vorige bestuursperiode werd beslist, moet ongedaan gemaakt worden’, zo stelt raadslid Geert Marrin. ‘Om de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede, moet het budget dat hiervoor vandaag voorzien wordt, verdrievoudigd worden. Ook de cijfers inzake intra-familiaal geweld vragen een crisisaanpak. Tenslotte moet de dossierlast van de maatschappelijke werkers van het OCMW omlaag. ‘Alleen zo beschikken ze over de nodige tijd om zich actief te bekommeren om risicogezinnen’.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
woensdag, 20 mei, 2020
Einddatum: 
woensdag, 20 mei, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK