GINO VAN LOOY: NIEUWE VOORZITTER VAN AC LIERSE

Op 10 mei ll. overleed Raymond Tibax, die voorbestemd was om ‘voor eeuwig’ voorzitter van AC Lierse te zijn. Zes maanden voor zijn overlijden werd Gino Van Looy aangesteld als zijn opvolger en werd een nieuwe bestuursploeg verkozen. De overgang verliep – volgens de traditie van de club – zonder veel ruchtbaarheid. Ondertussen waait binnen AC Lierse een nieuwe, frisse wind, waarvan de gevolgen zich de komende maanden duidelijker zullen aftekenen. 

Met Milena (16), Irina (13) en Romeo (6) heeft Gino Van Looy 3 kinderen die aks beloftevolle elementen actief zij bij AC Lierse. Zelf noemt hij zich als atleet een ‘recreant’, die de voorkeur geeft aan de ultra-loop. In de periode juni-oktober 2020 hadden binnen de club opeenvolgende overlegmomenten met betrekking tot de toekomst plaats en werd uitgekeken naar een nieuwe bestuursploeg. Bij de leden werd een bevraging gehouden, waarbij een duidelijke meerderheid aangaf verder een eigen koers te willen varen als autonome atletiekvereniging. 70% houdt vooral van de typische, gezellige sfeer. In oktober 2020 werd een nieuwe bestuursploeg verkozen die is samengesteld uit: Gino Van Looy (voorzitter), Herman Vets (secretaris), Tom De Crom (penningmeester), Katrien Schelfhout (communicatie), Andy Qaeyhaeghens (IT) en Guido Braem (kantine). 

Lierse AC telt vandaag 150 leden en beschikt nog steeds over een afdeling in ’s Gravenwezel-Schilde. Meerdere beloftevolle jongeren bieden zich aan in diverse disciplines (400 m, Verspringen, veldlopen …). Ook de veteranen doen het vrij goed. De nieuwe voorzitter wil het accent leggen op de jeugdwerking en hoopt hiervoor het netwerk van gedreven jeugdtrainers te kunnen uitbreiden. Ook het verzorgen van de externe communicatie zal meer aandacht krijgen. Van zodra de corona-omstandigheden het zullen toelaten, komen de eigen organisaties en meetings opnieuw aan de orde. Zo heeft zaterdag 19 juni in het Netestadion met respect van de coronamaatregelen de Dirk De Busser-meeting plaats. Zoals hoger vermeld wenst de club als autonome atletiekvereniging verder een eigen koers te varen. Een eventuele fusie is niet aan de orde. Wel staat AC Lierse open voor een nauwe en positieve samenwerking met AC Lyra. Een eerste mogelijkheid hiertoe biedt alvast ed realisatie van een nieuwe, grotere kantine in het Netestadion.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 11 juni, 2021
Einddatum: 
vrijdag, 11 juni, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK