GEZELLIGE NIEUWJAARSONTVANGST VAN LIERSE KEERSTERS

In cultuurcentrum Vredeberg knoopten nu ook de Lierse Keersters na de gekende onderbreking omwille van corona opnieuw aan met de traditie van nieuwjaarsrecepties. Voorzitter Peter De Bruyn mocht er naast de eigen leden, burgemeester Rik Verwaest en de schepenen Ivo Andries, Sabine Leyzen en Thierry Suetens, vertegenwoordigers van bevriende verenigingen verwelkomen. 

Dit was meer bepaald het geval voor de Heren van Lier, de Sociëteit van de Schaepshoofden, de Koninklijke Moedige Bootvissers, de Gezellen van ’t Groot Volk en de Lierse Pijnders. De folkloristische groep van de Lierse Keersters ontstond bij het begin van de 20ste eeuw, in het kader van het toenmalige buurtleven. Vooral huwelijksjubilea werden in de beginperiode opgeluisterd. Na een onderbreking tijdens de oorlogsjaren werd een nieuwe start genomen. Voorzitter Peter De Bruyn gaf in zijn toespraak een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar. Optredens werden verzorgd naar aanleiding van de intrede van de schapen, de mariale kinderprocessie in en rond het begijnhof, Paterkeskermis, de Sint-Gummarusprocessie en de dubbele rondgang van de luisterrijke ommegang. Daarnaast waren er activiteiten van en voor de eigen leden. Nu de werking al een tijd in de lift zit, nam ook het ledenaantal van 28 tot 32 toe. De ledenvergaderingen hebben voortaan plaats in het Piepenholleke, het lokaal van de Gilde de Heren van Lier. In een gezellige sfeer kreeg de receptie een vervolg bij een hapje en een drankje. 

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 20 januari, 2023
Einddatum: 
vrijdag, 20 januari, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK