GEMEENTERAAD NEEMT AFSCHEID VAN BURGEMEESTER FRANK BOOGAERTS

Omwille van de aangekondigde verschuivingen kende de aanloop van de jongste gemeenteraadszitting een vrij formele invulling. Namens de verschillende fracties werd nog even stil gestaan bij de verdiensten van de raadsleden Ella Cornelis (Vl.Bel.) en Jenny Van Damme (N-VA), van voorzitter Lucien Herijgers (N-VA) en van burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). Dankbaarheid vormde daarbij de grootst gemene deler.

Lucien Herijgers overliep de politieke en professionele loopbaan van burgemeester Frank Boogaerts in Lier en als senator. Hij prees zijn grote dossierkennis en rechtlijnigheid. De burgemeester was voor iedereen bereikbaar, hield de knip aan de financiële toestand van de stad en ging moeilijke beslissingen niet uit de weg. Algemeen directeur Katleen Janssens trad op als spreekbuis van het personeel. ‘Frank Boogaerts was een warme man, een goede vader en grootvader. Hij was aangenaam in de omgang, snel mee op de digitale snelweg en toonde een enorme gedrevenheid. Op moeilijke momenten kon hij terugvallen op een warme thuis’. Ook Christel Van den Plas (Open VLD), Freddy Callaerts (Vooruit), Stijn Coenen (CD&V) en Katrien Vanhove (Groen-Lier&Ko), drukten hun waardering uit voor het geleverde werk ondanks de soms uiteenlopende visie. Frank Boogaerts zelf bevestigde dat hij zich steeds voluit heeft ingezet voor de stad en haar inwoners. ‘Beslissingen werden steeds geïnspireerd vanuit het algemeen belang. Met voldoening blik ik terug op belangrijke dossiers zoals dit van de Normaalschoolsite, de veiligheid, de steun aan de lokale politie, de stadsfinanciën en het historische voetbalakkoord’. 

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
woensdag, 22 december, 2021
Einddatum: 
woensdag, 22 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK