GEACTUALISEERDE ADRESSENLIJST SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-PLUSSERS

Tijdens het Lokaal Woonoverleg van 14 oktober 2020 werd opgemerkt dat het huidig aanbod van sociale huurwoningen voor 65-plussers niet in verhouding staat tot de noden. Tijdens de voorbije gemeenteraadszitting werd dan ook een aangepaste adressenlijst goedgekeurd.

In 2014 werd een adressenlijst van sociale huurwoningen voor 65-plussers opgesteld en werd het lokaal toewijzingsreglement goedgekeurd. In 2017 werden enkele adressen uit de lijst overgeheveld naar de lijst van sociale huurwoningen voor personen met een beperking. Op 29 januari 2018 werd een aangepaste lijst door de gemeenteraad goedgekeurd. Volgens de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting bedragen de wachttijden voor 65-plussers minder dan 2 jaar. Voor andere leeftijdscategorieën was dit in 2019 bijna 4 jaar. De 65-plussers vertegenwoordigen 21% van de Lierse bevolking. Bij de LMH vertegenwoordigen ze 44% van de huidige huurders. Slechts 12% van de kandidaat-huurders staat op de wachtlijst. Momenteel wordt 19% van het huidig aanbod bij voorrang toegewezen aan 65-plussers. Met de geplande oplevering van het Withof in 2022, kan ook een sociaal woningaanbod voor ouderen gerealiseerd worden in Koningshooikt. 

In de toekomst wordt een toename van de groep 65-plussers verwacht. In 2035 zal hun aandeel 26,7% van de bevolking bedragen. De gezinssituatie evolueert steeds meer in de richting van voornamelijk alleenwonenden en koppels zonder kinderen. De aangepaste adressenlijst omvat nu in totaal 186 woonéénheden met hoofdzakelijk 1 tot 2 slaapkamers. Ze zijn als volgt verspreid over de stad en Koningshooikt: wijk centrum: 88 appartementen (Blokstraat, Lispersteenweg, Kanunnik Davidlaan); wijk Mechelpoort: 31 appartementen (P. Breughellaan); wijk Leuvensepoort: 38 appartementen (Transvaalstraat); OCMW: 17 woningen ((Begijnhofstraat) en Koningshooikt: 12 appartementen (Triesthoeveweg). Het overzicht kreeg positief advies tijdens het Lokaal Woonoverleg van 3 maart 2021 en van de Seniorenraad van 26 april 2021.

Tekst: DéBé

Foto: ROM

Begindatum: 
woensdag, 2 juni, 2021
Einddatum: 
woensdag, 2 juni, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK