FUNDAMENTEN VROEGERE ‘RIJKSKWEEKSCHOOL’ BLOOT GELEGD

Momenteel zijn op de site van de voormalige Normaalschool ingrijpende werkzaamheden aan de gang voor de realisatie in een eerste fase van 10 duplexappartementen met 2 of 3 slaapkamers. Later volgen nog nieuwbouwappartementen, ééngezinswoningen en een cohousingproject in het klooster van De Kluis. Tijdens de grondwerken werden oude fundamenten bloot gelegd. Uit het eerste onderzoek blijkt dat ze verwijzen naar de eerste gebouwen van de Rijkskweekschool die hier in 1817 op initiatief van Willem I werd opgericht.

De Rijkskweekschool en de Normaalschool hebben een rijke geschiedenis achter de rug. Gelegen in de omgeving van de allereerste nederzetting van het latere Lier, kan de ondergrond belangrijke sporen van de vroegste geschiedenis van de stad bevatten. De opgedolven fundamenten gaan blijkbaar terug naar de eerste schoolgebouwen , die dateren van de eerste decennia van de 19de eeuw. De kweekschool werd toen zowel op 14 juli 1819 als op 26 mei 1829 in hoogsteigen persoon door Willem I bezocht. Bij het uitbreken van wereldoorlog I werden de allereerste gebouwen in september-oktober 1914 grotendeels verwoest. De lessen werden in april 1915 hervat in de Sionskazerne, die door de stad ter beschikking werd gesteld. Op initiatief van de Oud-Leerlingenbond werd in 1935 in de hal van de school een gedenkplaat ingehuldigd, ter ere van de omgekomen leerlingen en leraar Jozef Verheyden. Voor de periode van voor 1914 bleef omzeggens niets bewaard. In 1926 werd een gans nieuwe school in gebruik genomen. Het was een groot complex rond een centrale speelplaats. Aan de Berlaarsestraat verrees een monumentale gevel in neobarokke stijl. De school had een zwembad in art deco, dat operationeel bleef tot in 1986, een goed uitgeruste turnzaal, een bibliotheek en leeskamers. In 2012 kwam definitief een einde aan alle schoolbedrijvigheid.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
zondag, 19 september, 2021
Einddatum: 
zondag, 19 september, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK