FUNDAMENTEN VAN MIDDELEEUWSE WEG BLOOTGELEGD

Bij het uitvoeren van rioleringswerken in de Berlarij werden fundamenten van een middeleeuwse voet- en karrenweg blootgelegd. De houten fundering die na al die tijd vrij goed bewaard bleef, werd door archeologen zorgvuldig gefotografeerd en geïnventariseerd. Daarna zullen de werkzaamheden in de straat allicht verder gezet worden.

De fundamenten dateren blijkbaar van het einde van de 14de – het begin van de 15de eeuw en hebben mogelijk te maken met de toenmalige uitbreiding van de stadskern. De stad kende toen een voorspoedige periode. Na de voltooiing van de eerste stadsomwalling met de Leuvense binnenpoort (1367), leidde de weg naar de Leuvense buitenpoort (1389). De houten restanten zijn nog in redelijk goede staat, allicht omdat ze in een droge kleilaag hebben gelegen. De weg komt voor op tekeningen en schilderijen uit de 16de eeuw. Deze nieuwe vondst situeert zich in een archeologisch interessante omgeving. Eerder werden waardevolle overblijfselen gevonden op de site van de Rijksnormaalschool en in de nabijheid van de Ros Beiaardstraat en het Sionplein werd een grafveld met 80 skeletten ontdekt.

Tekst  DéBé

Foto  R.V.

Begindatum: 
woensdag, 4 oktober, 2023
Einddatum: 
woensdag, 4 oktober, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK