FONS EYSERMANS, JONGSTE EEUWELING IN LIER

In het Woonzorgcentrum Sint-Jozef vierde Alphons Eysermans zijn honderdste verjaardag. Hij mocht er felicitaties ontvangen van burgemeester Frank Boogaerts en schepen Rik Pets, die een foto van het koningspaar en pralines namens de stad overhandigden.

Fons Eysermans werd tijdens de eerste wereldoorlog op 25 februari 1916 te Romerentines in Frankrijk geboren. Zijn ouders waren schoenmakers, die voor het leger de bottines moesten herstellen. Later openden ze een schoenmakerij in de Berlarij. Fons ging naar het Sint-Gummaruscollege waar hij behoorde tot de eerste generatie die les kreeg in het Nederlands. In 1934-1935 schreef hij zich in aan de Rijksnormaalschool in Lier. Van de pastoor moest hij hier onmiddellijk weg, om in de katholieke normaalschool in Mechelen te gaan studeren. Anders zou hij maar moeilijk een functie krijgen in het onderwijs. Uiteindelijk studeerde hij in 1939 af als kleermaker, om vervolgens econoom te worden in de normaalschool te Lier, waar hij met pensioen ging.

Normaliter moest hij geen legerdienst vervullen, omdat zijn vader overleden was. Uit vaderlandsliefde ging hij toch voor 18 maanden bij het leger. Tijdens wereldoorlog II werd hij als officier krijgsgevangen genomen door de Duitsers. In 1942 trad hij in het huwelijk met Angela De Soete, die in 1996 overleed. Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Griet, de in Lier overbekende Piet en Els, die op hun beurt voor 2 kleinkinderen zorgden. Fons heeft zich altijd ingezet voor zijn medemens. Vanaf 1950 bracht hij zijn jaarlijkse vakantie door in Kasterlee, waar hij de belastingbrieven van de vakantiegangers invulde. Hij was begeleider van de Lourdes-reizen, maakte zich verdienstelijk in de werking van ’t Kranske en las tot voor twee jaar boeken in voor blinden. Sinds 1 jaar betrekt hij een serviceflat in het woonzorgcentrum Sint-Jozef, waar hij nog heel zelfstandig leeft en zelf zijn potje kookt. Bovendien is hij er nog actief in de bibliotheek.

Begindatum: 
donderdag, 25 februari, 2016
Einddatum: 
donderdag, 25 februari, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK