FINANCIELE STEUN VOOR NATUURPUNT – DE WIELEWAAL

De stad Lier en Natuurpunt afdeling de Wielewaal hebben een overeenkomst afgesloten waarbij de stad voor de periode 2017-2019 per jaar een subsidie van 15.000 euro toekent. Rechtstreekse aanleiding vormt de aankoop van natuurgebied op Nazareth.

Natuurpunt de Wielewaal telt ruim 1.650 leden, w.o. meer dan 700 uit Lier. Sinds 1985 wordt een actief aankoopbeleid van natuurgebieden gevoerd in het werkingsgebied dat de gemeenten Lier, Berlaar, Broechem, Emblem, Nijlen en Zandhoven omvat. Vandaag beheert de afdeling ruim 350 hectare natuurgebied, w.o. natuurparels zoals de Anderstad en de Brede Zeyp. In samenwerking met de provincie wordt het beheer verzekerd over de retentiebekkens de Jutse Plassen, Plaslaar en de Bogerse Plassen.

Volgens voorzitter Marc Vermylen werd bij het einde van 2016 – het begin van 2017 nog 42 hectare waardevol natuurgebied aangekocht op Nazareth van de familie Pouppez de Kettenis. Omdat de subsidies van o.m. de Vlaamse Overheid steeds maar verminderen werd hiervoor een belangrijke lening aangegaan. Rond het gebied van de Anderstad werd een educatief bewegwijzerd wandelpad aangelegd. Op de stadsvesten en in het stadspark werden 100 nestkasten opgehangen, die netjes onderhouden worden.

In oktober 2016 besliste het stadsbestuur om de werking van Natuurpunt de Wielewaal financieel te ondersteunen. Volgens schepen Lucien Herijgers gebeurde dit om bijkomende projecten van de afdeling mogelijk te maken. De stad zal ook het handhavingsbeleid met betrekking tot het sluikstorten en vormen van vandalisme in de aangekochte gebieden verder optimaliseren. Met de jaarlijkse subsidie van de stad zal o.m. een bewegwijzerd wandelpad aangelegd worden in het gebied. Recreanten en toeristen zullen vanuit de stadskern via de wandel- en fietsbrug over de Nete aan de Sion, waarvan de aanleg einde april – begin mei van start gaat, het natuurgebied vlot kunnen bereiken.

Begindatum: 
woensdag, 15 maart, 2017
Einddatum: 
woensdag, 15 maart, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK