FINANCIELE STEUN AAN KERKFABRIEKEN

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het centrale kerkbestuur het ontwerp van budget voor 2024 aan de stad overgemaakt. Het werd voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd. Voor 4 kerkfabrieken moet de stad tussenkomen in de exploitatietekorten van 2023. Dit is het geval voor Sint Jan Evangelist (25.658 euro), het H.-Hart (17.172 euro), de H.-Familie (14.513 euro) en Sint-Jozef en Bernardus (1.735 euro). De kerkfabrieken van het H.-Kruis, OLV-Onbevlekt en Sint-Gummarus kunnen zich autonoom financieren in 2024. De stad Lier heeft ook een procentueel aandeel te betalen voor Sint-Franciscus van Sales in Duffel en voor de Protestantse kerk in Boechout. Voor Sint-Franciscus van Sales bedraagt dit 7% van 12.262 of 841 euro, evenals 7% van een investeringstoelage van 35.000 of 2.399 euro en voor de Protestantse kerk van Boechout 12% van 32.450 of 3.894 euro.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 28 december, 2023
Einddatum: 
donderdag, 28 december, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK