FIETSBELEID NOG VOOR VERBETERING VATBAAR

De stad heeft de jongste tijd flink wat inspanningen geleverd om de veiligheid en het comfort van de fietser te verhogen. Er werden een fietszone en fietsstraten ingesteld. Langsheen de Antwerpse en de Mechelsesteenweg werden de fietspaden vernieuwd en verbreed. Langsheen de Aarschotsesteenweg zijn de voorbereidende werkzaamheden aan de gang om eindelijk een veilig fietspad aan te leggen. Toch vond raadslid Tom Claes (Groen/Lier&Ko) tijdens de jongste gemeenteraad dat het nog beter kan en er nog flink wat werk op de plank is.

Wat de communicatie en de signalisatie rond de fietszone betreft, loopt er volgens hem nog wat mis en lijkt verbetering mogelijk. Zo zijn de wettelijk voorgeschreven borden en de grondschilderingen weinig opvallend. Aan elke invalsweg zou best een groot bord opgesteld worden met de vermelding ‘U rijdt een fietszone binnen’. Deze boodschap mag binnen de zone best herhaald worden. Vele schoolomgevingen worden nog steeds overspoeld door auto’s. Bij wijze van proefproject werd de Frankenweg – na eerder de Pastoriestraat – op bepaalde momenten omgevormd tot schoolstraat. Rond het project blijft het wel opvallend stil. Hoe zit het met het eventueel instellen van een fietsbeloonsysteem voor scholieren? Wat met het vrij rechts afslaan van fietsers aan verkeerslichten en met het maximaal invoeren van dubbekrichtingsverkeer voor fietsers in straten?

Volgens schepen Bert Wollants zijn bijkomende borden besteld om de aanwezigheid van een fietszone aan te kondigen. Ook elders vraagt het de nodige tijd vooraleer het concept fietszone/fietsstraten voldoende ingeburgerd is. Het eventueel instellen van een fietsbeloonsysteem voor scholieren komt volgend jaar aan de orde, nadat de nodige informatie werd verzameld. Wat het vrij rechts afslaan aan verkeerslichten betreft, zal nagegaan worden op welke plaatsen dit zou mogelijk zijn. Het is niet mogelijk om dubbelrichtingsverkeer voor fietsers in te stellen in alle straten. Zo lijkt dit o.m. uitgesloten in de korte Antwerpsestraat en de Eikelstraat. Het fietsbeleid zal ‘so wie so’ binnen de mobiliteitsraad grondig geëvalueerd worden.

Tekst: DéBé

Foto: Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 7 juli, 2022
Einddatum: 
donderdag, 7 juli, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK