FEESTELIJKE RECEPTIE VOOR ANTENNEPUNT ‘DE KOMEET’

Antennepunt ‘de Komeet’ naast de gelijknamige sporthal aan de Eeuwfeestlaan heeft er één jaar werking opzitten. Reden voor een feestelijke receptie tijdens dewelke voorzitter van het OCMW en schepen Marleen Vanderpoorten terugblikte op de voorbije maanden en even stil stond bij de onmiddellijke toekomst van de dienstencentra.

Eén jaar ‘de Komeet’ is zonder meer een succesverhaal. Het antennepunt kende een vliegende start. Liefst 2.200 deelnemers werden sinds april 2015 genoteerd voor de opeenvolgende activiteiten.Zo werden de bewegingssessies stoelturnen gevolgd door meer dan 400 belangstellenden. De maandag werden 787 maaltijden versterkt voor het wekelijkse samenzijn. Is het aanbod voorlopig nog beperkt, dan wordt overwogen om in de toekomst meer openingsuren te voorzien. Na het dienstencentrum de Waaier en het antennepunt de Rosmolen, was er duidelijk nood aan een gezellige ontmoetingsplek in één van de grootste wijken van Lier.

De Pallieterstad heeft net als vele andere steden een overwegend oudere bevolking, die behoefte heeft aan sociaal contact. Om het aanbod van activiteiten te kunnen uitbreiden, is er naast de professionele medewerkers nood aan vrijwilligers. Volgend jaar komt aan de Kanunnik Davidlaan op de site van het voormalige Paradijs een groot dienstencentrum met o.m. leslokalen, dat meerdere dagen zal geopend zijn. In het centrum van de stad wonen immers eveneens tal van bejaarde personen. Tot besluit ging een woord van dank naar de medewerkers, de vrijwilligers en de vele bezoekers van ‘de Komeet’.

Begindatum: 
maandag, 18 april, 2016
Einddatum: 
maandag, 18 april, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK