ERFGOEDPREMIE VAN 2,6 MILJOEN EURO VOOR RESTAURATIE ST.-GUMMARUSKERK

Na het materieel-technisch en het bouwpathologisch onderzoek, kan nog dit jaar de restauratie van de Sint-Gummaruskerk starten. Voor het Oostelijk gedeelte heeft Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele een erfgoedpremie van 2,6 miljoen euro toegekend. Volgend jaar komt het Westelijk gedeelte aan bod. 

Bij het begin van de 21ste eeuw werd de restauratiecampagne voor de kerk opgezet, maar nog niet afgewerkt. Na het bezoek van de minister engageerde de Vlaamse regering zich in 2020 om de stad te ondersteunen met een meerjarige subsidieovereenkomst. Dit jaar komt het Oostelijk gedeelte aan bod. De gevels, de daken en de glas-in-loodramen worden opgeknapt. De dwarsbeuk, de viering, het koor en de kooromgang krijgen een grondige renovatie. De verwarmingsinstallatie wordt vernieuwd en het interieur krijgt een opfrisbeurt. Volgend jaar wordt dan het Westelijk gedeelte van de kerk aangepakt.

De ontstaansgeschiedenis van Lier is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Sint-Gummarus en de Sint-Gummaruskerk. Volgelingen van de Lierse stadspatroon – die aanroepen wordt door wie te maken heeft met breuken -, lieten in 1378 torenfundamenten optrekken. De verering van de heilige leeft nog tot vandaag. De Sint-Gummarusprocessie werd in 2019 opgenomen op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Sint-Gummaruskerk en de Sint-Pieterskapel werden in 1939 erkend als beschermd monument. In 1980 werd daar ook het H.-Geest Godshuis aan toegevoegd. De drie gebouwen vormen samen de Sint-Gummarussite. De Sint-Gummaruskerk is een mooi bewaard voorbeeld van Brabantse gotiek. De kerk bevat één van de belangrijkste verzamelingen van glasschilderkunst in Vlaanderen uit de 15de en 16de eeuw. In de schatkamer van de kerk bevindt zich 1 van de 69 kopieën van de Lijkwade van Turijn. Op 20 oktober 1496 werd in de kerk het huwelijk van Filips de Schone en Joanna van Castilië ingezegend. Samen met zijn grootvader Maximiliaan van Oostenrijk bezocht de jonge Karel V de kerk tijdens de Blijde Intrede in Lier als hertog van Brabant.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 16 juni, 2022
Einddatum: 
donderdag, 16 juni, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK