ERE-SCHEPEN JAN HENDRICKX OVERLEDEN

Donderdag 5 augustus 2021 viel het overlijden te betreuren van Jan Hendrickx, voormalig gemeenteraadslid, schepen en burgemeester van de stad Lier, succesvol ondernemer en bedrijfsleider en getalenteerd acteur. 18 jaar lang was hij schepen in Lier. Toen Marleen Vanderpoorten werd benoemd als minister, werd hij aangesteld als waarnemend burgemeester. Gedurende 59 jaar stond hij op de planken. Liefst 220 maal vertolkte hij de rol van Schrobberbeek in ‘En waar de ster bleef stille staan’. Liefst 32 jaar lang was hij voorzitter van de Schoolbond, om dan de fakkel door te geven aan zijn zoon Jan Hendrickx jr. Al die tijd trad hij geregeld op met diverse toneelgezelschappen. Hij schreef 5 revues en regisseerde tal van toneelstukken. Naar aanleiding van zijn gouden toneeljubileum ontving hij het ere-diploma van het Koninklijk Verbond van Vlaamse Toneelverenigingen. Onder zijn leiding werd in 1994 toen de Schoolbond honderd jaar bestond, een eigen toneelzaal ingehuldigd. Jan Hendrickx was o.m. ere-brigadier van het 2A (1992). De aanlegsteiger van de Koninklijke Moedige Bootvissers werd naar hem genoemd. In oktober 2019 werd hij nog vereeuwigd als reus Schrobberbeek. De redactie van ‘Lier Belicht’ biedt de familie haar innige deelneming aan. In een latere bijdrage komen we meer uitgebreid op het overlijden terug.

Tekst: DéBé

Foto: ROM

Begindatum: 
vrijdag, 6 augustus, 2021
Einddatum: 
vrijdag, 6 augustus, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK