ELEKTRISCHE SOLLICITATIEFIETSEN VOOR WERKZOEKENDEN UIT KANSENGROEPEN

Mobiel zijn is een belangrijke voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Werkzoekenden die niet over een auto of fiets beschikken, slagen er moeilijker in om een geschikte job te vinden en de werkplek te bereiken. Beperkte mobiliteit is voor werkzoekenden uit kansengroepen vaak een obstakel bij hun zoektocht naar een job.

Het sociaaleconomiebedrijf Werkmmaat en de stad/OCMW Lier stellen daarom elektrische sollicitatiefietsen ter beschikking van werkzoekenden die begeleid worden door de VDAB, het OCMW, Mondiale Werken Lier, Samenlevingsopbouw en andere organisaties die zich inzetten voor werkzoekenden. Op deze manier trachten zij een oplossing te bieden voor een veelvoorkomend mobiliteitsprobleem, waardoor de drempel om op zoek te gaan naar werk verkleint voor werkzoekenden uit kansengroepen. Bovendien promoot het project het gebruik van de (elektrische) fiets. Volgens schepen Sabine Leyzen zijn mensen die moeilijker werk vinden laaggeschoold, blijven ze langdurig werkloos en hebben ze een migratieachtergrond. In oktober telde Lier 1.210 werkzoekenden. Hoewel de werkloosheid het afgelopen jaar fors afnam met 12,9%, steeg de werkloosheid bij mensen die langer dan 2 jaar werkloos zijn tijdens dezelfde periode met 0,7%. Van de 1.210 werkzoekenden is 20,2% jonger dan 25 jaar. 43,6% is laaggeschoold en 34,4% van allochtone origine. Bij laaggeschoolden en mensen van allochtone origine zet de daling zich met -2,8% minder sterk door.

Schepen Annemie Goris wijst er op dat de werkzoekenden met de elektrische sollicitatiefietsen naar hun sollicitatie of beroepsopleiding kunnen fietsen. Ze kunnen de fiets ook gebruiken om de eerste weken naar hun nieuwe job te rijden. Na aanvraag door de trajectbegeleider, kan de werkzoekende de fiets rijklaar afhalen aan het fietspunt van Lier. De fietsen zijn uitgerust met fietstassen, een volle batterij, een slot en een herstelkit. Deze service is gratis. Tijdens de opstartfase staan 2 fietsen ter beschikking. Is het initiatief succesvol, dan wordt het aanbod fietsen uitgebreid. Het project is het resultaat van de samenwerking tussen Werkmmaat, de stad/OCMW Lier, Mondiale Werken en het Jobatelier. Het wordt financieel ondersteund door Bike&Co, een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk die leasefietsen aanbiedt en werkgelegenheid creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wie een sollicitatiefiets wenst aan te vragen, controleert de beschikbaarheid bij fietspunt Lier (tel. 03-488 18 51). Vervolgens wordt een e-mail gestuurd naar fietspuntlier@werkmmaat.be. Bij ophaling van de fiets wordt een contractje ondertekend.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
maandag, 22 november, 2021
Einddatum: 
maandag, 22 november, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK