EERVOLLE HERINNERING AAN ARTHUR LENS (RETRO 2 – 62)

In deze tweede retroreeks – opgezet bij het ingaan van de tweede lockdownperiode – wensen we even de herinnering op te roepen aan Arthur Lens (1924-2001), die 20 jaar geleden overleed. De ere-archivaris en conservator van de stad heeft tijdens zijn ambtstermijn de archieven van de stad grotendeels geordend. Hij is eveneens de auteur van tal van historische publicaties en hij heeft zich steeds vol overtuiging ingezet voor het behoud van het historisch patrimonium.

Arthur Lens werd op 30 maart 1924 in Lier geboren. Zijn vader overleed in 1931, toen hij amper 7 jaar was. Hij studeerde aan het Sint-Gummaruscollege, het Sint-Victorinstituut in Turnhout en het Kunsthistorisch Instituut in Antwerpen. Hij behaalde eveneens het diploma van bibliothecaris en dit in de bestuurswetenschappen. Tijdens zijn loopbaan ordende en inventariseerde hij het oude archief dat toen in het stadhuis bewaard werd, evenals het moderne archief dat op de zolder van het Schaeckbert ‘lag’. Het archief kreeg tijdens deze periode tot 500 bezoekers per jaar, hoofdzakelijk studenten in het kader van hun thesis en personen op zoek naar de reconstructie van hun stamboom. Na de restauratie van het stadhuis verhuisde het archief naar een voormalig klaslokaal in de Abtsherbergstraat, het Bureel van Weldadigheid in de H.-Geeststraat en een vleugel van de bibliotheek aan het Kardinaal Mercierplein.

 Tuur Lens was een vurige verdediger van het behoud van het Lierse patrimonium. Zo zag hij met lede ogen o.m. het Pannenhuis, de Spaanse Poort en sommige gevels van de Grote Markt verdwijnen. Hij was lid en erelid van de Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen, lid en erelid van de provinciale commissie voor Plaatsnaamkunde, bestuurslid van het Felix Timmermans Genootschap, voorzitter van de Koninklijke Postzegelverzamelaarskring Lier en lid van de Marnixring Land van Ryen. Samen met de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting lag hij destijds mee aan de basis van de Wetenschappelijke Prijs van de stad Lier. In 1954 werd hij zelf laureaat van de Provinciale Prijs voor Geschiedenis met zijn studie over ‘Het brouwersambacht in Lier’. Op 1 april 2989 ging hij met pensioen. Op 9 juli 2001 overleed hij op 77-jarige leeftijd.

Tekst: DéBé

Foto: ROM

Begindatum: 
donderdag, 7 januari, 2021
Einddatum: 
donderdag, 7 januari, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK