EERSTE TRAGE WEG IN LIER INGEWANDELD

Precies op de Dag van de Trage Wegen heeft schepen Bert Wollants de eerste Trage Weg op het grondgebied van Lier ingehuldigd. Het nieuwe ‘Dikke Bertha’-pad verbindt de Aarschotse- met de Berlaarsesteenweg. Temidden van het rustige groen vormt de omgeving van het Fort van Lier een belangrijk aandachtspunt.

Aan het Lammeke in Koningshooikt vertrok een omvangrijke groep ‘trage’ wandelaars, om halt te houden aan het Fort. Namens de werkgroep Lier gaf Guy Meulepas de nodige toelichtingen bij de omgeving, met verwijzing naar de bijzondere rol die de ‘Dikke Bertha’ daarbij speelde. Het is meteen de naam van de Trage Weg, die ingehuldigd werd door schepen Bert Wollants. Hij sprak de hoop uit dat het de voorbode zou mogen zijn van andere gelijkaardige initiatieven en verwees naar de voorbeeldige werking van de werkgroep Koningshooikt. Deze werd nader toegelicht door Carlo Van Dyck, in opvolging van ’pionier’ Hubert De Potter de nieuwe coördinator van de Hooiktse werkgroep. In Koningshooikt werd 14 jaar geleden van start gegaan. Ondertussen kregen reeds 12 Trage Wegen een naam en een beschrijving: het Kerkepad, het Vlinderpad, het Pikkelpad, het Brede Zeyppad, Voetweg 49, de Wip, het Molenveld, het Witte Relenspad, Buurtweg 5, de Stroopersweg, de Wielewaaldreef en de Drijpikkel. Daarnaast werden 6 wandelroutes uitgestippeld: het Koningsbossenpad, het Jutse Plassenpad, het Stombaardshoekpad, het Lammekenspad, het Brede Zeyppad en het Bunkerpad.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
maandag, 19 oktober, 2020
Einddatum: 
maandag, 19 oktober, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK