EERBETOON AAN LUCIEN HERIJGERS

Ook Lucien Herijgers deelde als voorzitter van de gemeenteraad in de lof die hem bij aanvang van de laatste zitting werd toebedeeld. Liefst 43 jaar lang was hij in dienst van de stad Lier. Eerst als ambtenaar, nadien als schepen (2013-2018) en tenslotte als voorzitter van gemeenteraad (2019-2021).

Het was Frank Boogaerts die zijn loopbaan in détail overliep. Op 3 november 1978 werd hij benoemd als opsteller bij de stad. Na het behalen van het diploma in de bestuurswetenschappen, klom hij verder op in de administratieve hiërarchie, om in mei 1986 aangesteld te worden als diensthoofd ruimtelijke ordening en leefmilieu. Hij was secretaris van de bouwraad, de Gecoro en de economische raad. Als onderlegde, toegewijde en ernstige ambtenaar ging hij op zijn 60ste met pensioen. In 2012 stond hij op de lijst van de N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarna hij werd verkozen als schepen. Voor de lokale détailhandel, de Lierse middenstand en ondernemers, heeft hij zich steeds met hart en ziel ingezet. Lucien Herijgers bekleedde bestuursfuncties bij Igemo/Ivarem, is voorzitter van Vatra Hooikt en bestuurslid van de Dorpsraad in Koningshooikt. In 2017 werd hij benoemd als erebrigadier van het Bataljon Artillerie. Ook de vertegenwoordigers van de andere fracties sloten zich bij het eerbetoon aan. 

Tekst: DéBé

Foto: N-VA

Begindatum: 
woensdag, 22 december, 2021
Einddatum: 
woensdag, 22 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK