DUBBEL JUBILEUM VOOR DIRECTEUR VANGINDERHUYSEN (RETRO – 177)

Einde mei 1974 werd directeur Vanginderhuysen – wie herinnert zich nog de naam – gevierd door de schoolgemeenschap van het VTI. Hij was op dat moment 40 jaar priester en 25 jaar nauw betrokken bij het VTI, waarvan 20 jaar als prefect en 5 jaar als directeur. In de kerk van het H.-Hart werd een dankmis opgedragen, die werd voorgegaan door Mgr. Jules Victor Daem, bisschop van Antwerpen.

Directeur Vanginderhuysen werd in 1934 priester gewijd en had achtereenvolgens onderwijsopdrachten aan het college in Herentals, de normaalschool in Tienen en het Atheneum in Mechelen. In 1949 werd hij benoemd aan toen nog de Lierse Vakschool waar hij in 1969 directeur werd. In de opeenvolgende toespraken tijdens de huldezitting werd verwezen naar zijn vernieuwingsdrang en werkkracht. Onder zijn leiding kwamen nieuwe ateliers voor de afdeling elektriciteit, een moderne garagewerkplaats en een nieuwe kapel tot stand. Voor liefst 7 miljoen BEF kregen de ateliers nieuwe uitrusting. Het personeel schonk de jubilaris vier brandglasramen voor de kapel en de oudleerlingenbond een stereo-casetterecorder.

Tekst: DéBé

Foto: Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 11 juni, 2020
Einddatum: 
donderdag, 11 juni, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK