DRIJVENDE FONTEIN OP DE BINNENNETE

Tegen het zomerseizoen wordt op de Binnennete ter hoogte van de Vismarkt een fonteinpomp geplaatst. Deze fonteinpomp heeft niet alleen een esthetische functie, ze zal ook zorgen voor meer zuurstof in het water voor de vispopulatie. De fontein heeft een spuithoogte van maximum 2 meter en een cirkelvormige sproeidiameter van maximum 8 meter. De vaarroute van de Koninklijke Moedige Bootvissers blijft gevrijwaard. De fontein wordt ook van LED-verlichting voorzien. Tijdens het winterseizoen wordt de pomp veiligheidshalve uit het water genomen. De plaatsing geschiedt normaliter begin mei en vertegenwoordigt ene kostenplaatje van 7.800 euro, BTW inbegrepen.

Begindatum: 
donderdag, 26 januari, 2017
Einddatum: 
donderdag, 26 januari, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK