DRIE PROJECTEN HYPOTHEKEREN HERAANLEG KLOOSTERHEIDE

Tijdens de jongste gemeenteraad diende Tom Claes (Groen – Lier&Ko) een interpellatie in over de verkeerscirculatie op de wijk Kloosterheide. Deze groene wijk krijgt tijdens de spitsuren veel sluikverkeer te verwerken. De gebrekkige infrastructuur zorgt volgens interpellant vooral op de Bist geregeld voor conflicten met zwakke weggebruikers. Hij vroeg dan ook wanneer aanpassingen aan de verkeerscirculatie mogen verwacht worden.

Tom Claes verwees naar een vraag die hij al in april 2019 indiende. Rui 4 jaar en 8 maanden later is er niets ondernomen. De heraanleg die oorspronkelijk voorzien was voor 2019, werd ten vroegste naar 2026 verschoven. Volgens schepen Bert Wollants is de aanpassing van de verkeerscirculatie en de heraanleg van de wijk gekoppeld aan drie projecten: de verdere doortrekking van de fietsostrade, de visie rond de overwegen in de wijk en het aanleggen van de drinkwaterleiding, waarrond de gesprekken gaande zijn. Het traject van de fietsostrade zou via de Heidebloem verlopen. Voor de overwegen is er nog geen oplossing omdat de visie van Infrabel (afsluiten van zowat alle overwegen) niet overeenstemt met deze van de stad Lier en de gemeente Nijlen. Meer duidelijkheid is er omtrent de drinkwaterleiding die via de Bist en een gedeelte van de Marnixdreef zal lopen. De aanbesteding is voorzien voor het najaar 2025, zodat de werken kunnen starten in 2026. Schepen Bert Wollants verwees ook naar enkele cijfers van de politie in verband met de registreerde ongevallen. Het zwakke punt lijkt het kruispunt van de Kesselsesteenweg met de Marnixdreef. Daar werden respectievelijk 2 (2022 en 2021), 1 (2019) en 0 (2020) ongevallen genoteerd. Uit tellingen die dateren van 2019 passeren op de Bist 840 wagens per dag. Via straatvinken werden 250 wagens genoteerd. 20% lijkt geen bestemmingsverkeer. Met 400 woningen op de Kloosterheide wordt rekening gehouden met 1.200 verkeersbewegingen. Omwille van de aanslepende besprekingen rond drie belangrijke dossiers, worden tijdens deze legislatuur geen ingrepen verwacht.

Tekst  DéBé

Begindatum: 
woensdag, 27 december, 2023
Einddatum: 
woensdag, 27 december, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK