DEKEN JAN VERHEYEN AANGESTELD ALS KANUNNIK

Samen met vier andere geestelijken werd deken Jan Verheyen door bisschop Johan Bonny benoemd als lid van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal van Antwerpen. Tijdens het Te Deum van 21 juli aanstaande zal hij in de Antwerpse kathedraal voor het eerst aantreden in zijn nieuwe functie. Als kanunnik of kapittelheer is hij mee verantwoordelijk voor het spirituele leven in de kathedraal.

Voor geboren en getogen Lierenaar Jan Verheyen betekent deze benoeming de zoveelste belangrijke stap in zijn toch al indrukwekkende loopbaan. Op 27 mei 1979 werd hij op 29-jarige leeftijd in de Sint-Gummaruskerk als priester gewijd door Mgr. Godfried Danneels. Van 1979 tot 1983 was hij leraar godsdienst in Edegem en aansluitend proost van het ACW Mechelen. In augustus 1990 werd jij aangesteld als administrator en nauwelijks enkele maanden later als pastoor van de parochie van het H.-Kruis. In november 2015 vierde hij hier zijn 25-jarig jubileum. Nadat toenmalig deken Corneel de Bondt met pensioen ging, werd hij in 1996 aangesteld als verantwoordelijke van de parochie Sint-Gummarus. Zijn takenpakket werd de daaropvolgende jaren uitgebreid tot de parochie van Sint-Margareta (2000), het H.-Hart (2009), Sint-Jozef en Bernardus (2010) en O.L.V.-Onbevlekt (2018), zodat hij alle parochies van Lier onder zijn hoede had. Ondertussen was hij ook benoemd tot deken van het dekenaat Kempen (58 parochies en 1 kapelanij) en tot lid van het vicariaatsteam van het vicariaat Kempen. Naast Jan Verheyen werden eveneens benoemd als lid van het kathedraalkapittel Antwerpen: Emmanuel Ikeobi, vicaris van het vicariaat Antwerpen, Ronald Sledsens, deken van Antwerpen-Centrum, Noord en Zuid, Norbert Wauters, deken Zuiderkempen en Lieven Snyers, deken Kempen-Oost. Hun voornaamste taak bestaat erin om te waken over het publiekelijk en waardig vieren van de liturgie in de kerk.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 16 juni, 2023
Einddatum: 
vrijdag, 16 juni, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK