DE STILLE LIERSE ZOMER 2020: GEEN DONKFEESTEN

Als gevolg van de coronacrisis zal de ‘Zomer 2020’ er in Lier heel anders uitzien dan de voorgaande jaren. Zo moet ‘Lierke Plezierke’ het ditmaal stellen zonder o.m. Lier Feest, Lier Centraal, Zomer in het Park, het Foodtruck Festival en vele andere vertrouwde evenementen. Ook de grote wijkfeesten moesten dit jaar van de kalender geschrapt worden. Hoe dit aanvoelt vroegen we aan enkele voorzitters. Vandaag is het de beurt aan Filip T’Seyen, voorzitter van de Donkvrienden.

LB: Wanneer drong het tot U en het bestuur door dat Donkkermis op de helling zou komen te staan?

FTS: Toen midden maart de lockdown werd afgekondigd, vreesden we voor een deel dat Donkkermis zou kunnen afgelast worden. Toch hoopten we, tegen beter weten in, nog op een gunstige afloop. Toen we echter halverwege mei met ons promotiemateriaal naar de drukker zouden gaan, wisten we hoe laat het was. We zouden ons materiaal niet kunnen verdelen tijdens de Narrenstoet of tijdens de verenigingenmarkt van Lier Feest.

LB: Wanneer ontving je een officieel bericht dat de kermis niet kon doorgaan?

FTS: Een bericht van officiële zijde hebben we niet ontvangen. Op een gegeven moment had de stad Lier de beslissing genomen om alle evenementen tot einde augustus te annuleren. Deze beslissing was in overeenstemming met de nationale richtlijnen. Bijgevolg hebben we, jammer maar begrijpelijk, ons programma moeten annuleren.

LB: Het programma van de Donkfeesten 2020 zat volledig in elkaar?

FTS:  We trachten ons programma telkens rond de jaarwisseling min of meer klaar te hebben.  Midden februari hebben we voor de medewerkers van de Donkvrienden onze jaarlijkse souper. Daar worden de grote lijnen van  het programma 2020 al voorgesteld. Aansluitend in het voorjaar wordt dit verder verfijnd. Vermits 15 augustus – de dag van de traditionele Donkkoers – tijdens het weekend valt, hadden we 5 kermisdagen voorzien. Het stramien was gebaseerd op dit van de  voorgaande jaren. De ‘foute party’ op vrijdag, aangevuld met andere herkenbare onderdelen zoals de familiedag, de barbecue en de koers. Tijdens de avonden was het de beurt aan de orkesten en vedetten om de festiviteiten te laten los barsten.  De nieuwigheden van vorig jaar – het moederdagontbijt en de Donkrun – zouden we wegens het opvallend succes van vorig jaar behouden. 

LB: De contracten met de artiesten waren al getekend?

FTS: De contracten waren inderdaad al getekend. Met de meeste artiesten hebben we een vergelijk kunnen treffen, door ze in de regel over te boeken naar volgend jaar. Met anderen worden momenteel nog besprekingen gevoerd. Het feit dat de kermis niet kan plaatshebben betekent ‘so wie so’ een financiële aderlating. Onze werking gaat immers gepaard met een reeks vaste kosten.

Wat betekent het annuleren voor de medewerkers en de buurtbewoners?

FTS: Uiteraard was de teleurstelling groot, in eerste instantie bij onze 50-tal vaste medewerkers. Eéns de kermis voorbij, zijn we immers al bezig met de volgende editie en hebben we geregeld werkvergaderingen. Ook de talloze bezoekers van de Donkfeesten ervaren het wegvallen als een enorme leegte. Even dachten we met respect voor de corona-maatregelen aan de organisatie van een ‘Donk Light’ voor de medewerkers en de leden van de Donkvrienden. Na een kosten-baten analyse hebben we hiervan afgezien. Ondertussen hebben we al een gemeenschappelijke werkdag achter de rug. In augustus plannen we nog iets om het gevoel van samenhorigheid en betrokkenheid te bestendigen. Midden september wacht dan nog onze jaarlijkse daguitstap en barbecue. Alles zal evenwel afhangen van wat wel en niet kan, rekening houdend met de opgelegde maatregelen van het moment. 

LB: Kunnen de wijkkermissen in de toekomst verder gratis aangeboden worden?

FTS: Onze filosofie is nog steeds om de Donkfeesten toegankelijk te maken voor iedereen. Op deze manier trachten we de unieke en gemoedelijke sfeer die er elk jaar heerst te behouden. (Een deel) van het programma betalend maken lijkt ons daarom, zeker op korte termijn niet aan de orde. Bovendien hebben we de lidgelden van de Donkleden dit jaar ‘on hold’ gezet. We moeten evenwel waakzaam blijven dat het financiële plaatje steeds blijft kloppen.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc & Mon

Begindatum: 
donderdag, 30 juli, 2020
Einddatum: 
donderdag, 30 juli, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK