DE MASCOTTES VAN HET 2de ARTILLERIE (RETRO – 99)

De nauwe banden tussen de peterstad Lier en het 2de Artillerieregiment zijn algemeen bekend. Als goede peter schonk Lier meerdere bokken – de mascotte van het regiment – aan het 2A. Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de éénheid in 1986 en in het vooruitzicht van de viering van 25 jaar peterschap in 1987, werd Modest VIII op 31 augustus 1986 tijdens een militaire plechtigheid op de Grote Markt overhandigd door burgemeester Maurice Vanhoutte.

De bokkenhistorie ging van start in 1946, toen het regiment na de tweede wereldoorlog in Tienen opnieuw opgericht werd. Omwille van zijn vechtlust staat de bok symbool voor het 2A. Modest I was de mascotte van 1946 tot 1951, waarna hij van 1951 tot 1956 werd opgevolgd door Modest II. Toen bleek dat Modest III – die aantrad in 1957 – nooit horens zou krijgen, werd vroegtijdig van hem afscheid genomen. De éénheid moest het dan ook enkele jaren zonder mascotte stellen. Pas in 1964 overhandigde burgemeester Frans Breugelmans tijdens de regimentsfeesten namens de peterstad Modest IV, die stand hield tot augustus 1971 . Tijdens een militaire plechtigheid die plaats had op 24 september 1973 op de Grote Markt in Lier, werd Modest V geschonken. De arme stakkerd werd door miliciens die wat te diep in het glas hadden gekeken, in het rood en het groen geschilderd. Bovendien had hij zijn vaste stek vlakbij de apotheek van de éénheid, wat hem een overdosis aan weggeworpen medicamenten opleverde zodat hij vergiftigd werd. Zijn dood werd lange tijd voor Lier verborgen gehouden. Op 15 maart 1975 was het dan ook aan Herbert Weigert, burgemeester van de garnizoenstad Lüdenscheid, om Modest VI te schenken. Ook deze bok had weinig geluk en overleed amper één jaar later. Op 11 juni 1976 toonde Lier nogmaals zijn groot hart en werd Modest VII geschonken. Veiligheidshalve werd hij in een afgesloten schuthok geplaatst, dat hij enkel voor officiële plechtigheden mocht verlaten. Hij hield het zo’n tien jaar vol en overleed op 1 april 1986. Daarop werd Modest VIII, gekweekt door Lierenaar Leon Rosseau, geschonken. De rijke traditie kreeg ook nadien nog een verlengstuk.

Tekst en foto: DéBé

Begindatum: 
zondag, 3 mei, 2020
Einddatum: 
zondag, 3 mei, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK