DE KWESTIE M(ohammed) : EEN GEKAAPTE GODSDIENST

Islamofoben zeggen dat de islam een onverbeterlijk gewelddadig systeem is, met het jihadisme van nature ingebakken. Islamofielen die er een theologie van vrede en tolerantie in zien, menen dat dit schone geloof door de jihadisten misbruikt wordt. In zijn boek en zijn voordracht geeft Eddy DANIELS ze allebei én gelijk én ongelijk. In de tijd voor M(ohammed) was er een vredelievende volksislam, de hanifya,met als kernwaarden nederigheid, familie, solidariteit,eerlijkheid,het spirituele godszoeken en allah als de “Barmhartige Erbarmer”.Islam als al-salam (vrede). Het leven van M(ohammed) daarentegen leest als een verhaal van geweld en bedrog. Dit mohammedanisme heeft een neerslag gekregen in de koran, waar een enkel vers als vredelievend kan geïnterpreteerd worden, maar het gebruik van geweld, bedrog en onderdrukking van diep ingebakken en uitgesmeerd is.De koran en de later opgeschreven “hadith” (levensverhaal en  uitspraken van de profeet) worden beschouwd als de afsluiting van alle profetieën : M(ohammed) was als volmaakte mens de laatste profeet.Eddy DANIELS deelt de moslims van nu in drie groepen in. Er zijn de radicale neo-mohammedanen  die de koran en de hadith, met de sharia’a, de sunna en de jihad letterlijk nemen en onverdraagzaamheid prediken. Hier tegenover staan de “moderne gederadicaliseerden”, die gewrongen zitten met de letter van de grondteksten, maar hun gewelddadig karakter wegredeneren om tot de geest van een vreedzame islam te komen. En dan heeft men de grootste massa van moslims voor wie het geloof een culturele traditie is die de traditionele gebruiken volgen, maar ook veel waarden van de volksislam meedragen. Toch gaan ze niet in tegen de strakheid en het letterlijk interpreteren van de grondteksten. Eddy DANIELS ziet niets in een herbronning via de koran en de hadith omwille van hun gewelddadig en strak karakter. De oplossing is dat de gewone gelovige M(ohammed) zou zien als een persoon in zijn historische context, een gewelddadig man in een gewelddadige tijd en via de (islamitische) bronnen zou leren wie hij werkelijk was. Zo kan men tot een echte herbronning komen : inzien dat allah (in welk vorm dan ook) eeuwig is, maar dat de koran en de overlevering geen eeuwigheidswaarde hebben.Dat door onderzoek en discussie tot nieuwe inzichten , zelf tot een rationele islambeleving gekomen kan worden. Eddy DANIELS kreeg in 2000 de SKEPP-prijs en is onder meer te zien op Youtube in een boeiende discussie over de islam met de betreurde Etienne VERMEERSCH.
 
Dinsdag 12 maart 2019 (20 u)
 
Stedelijke Colibrantzaal , Deensestraat, 6-7, 2500 LIER
 
Toegang 4 € (leden, uitpas kansentarief, jongeren 2 €)
 
Inlichtingen en inschrijvingen :
 
 
03/480 89 23  0495/431 429
Begindatum: 
dinsdag, 12 maart, 2019
Einddatum: 
dinsdag, 12 maart, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK