DE HEREN VAN LIER BLIJVEN LANGER IN HET BEGIJNHOF

Thomas Vanhoutte, Hooftman Gilde Heren van Lier is fier, samen met de heren van de Kerkfabriek,hier vertegenwoordigd door zijn voorzitter Dhr.Filip Goemans, dat
de Gilde de erfpachtovereenkomst van het Piepenholleke hebben kunnen ondertekenen. Dat betekent dat onze Gilde in het
Begijnhof, in het Piepenholleke,kan blijven voor de duur van de overeenkomst. De Gilde Heren van Lier zijn
ontegensprekelijk gebonden en verbonden met het Piepenholleke.

Onze Gilde, volgend jaar 50 jaar jong, heeft hier zijn intrek genomenop 12 februari 1975. Zoals dat ging in een toenmalig
klein en vredig stadje met een bruisend cultuur leven, waren er verschillende gegadigden om in het Piepenholleke in te
trekken. Na wat heen en weer getrek van alle kandidaten heeft de Gilde uiteindelijk het pleit kunnen winnen en werden de
huisjes omgedoopt naar het Piepenholleke, verwijzend naar het verdwenensteegjerond 1828.

Het Piepenholleke bestond eigenlijk uit 2 kleine vervallen éénkamerwoningen, genaamd St. Walburgis en St. Rochus. De
Gilde heeft toen dit tot één pand gerenoveerd en het gebouw voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. Tevens werden
de oude toiletten van de huisjes, die uitkwamen op het oudesteegje Piepenholleke in gebruik genomen en verbouwd tot
opslagruimte.De werken werden volledig uitgevoerd door de leden van de Gilde zelf. Ze werden voltooid rond 1977.Later
mocht ook de niet meer gebruikte “tuinkamer” van het pand St Pieter word en ingepalmd en werd deze omgevormd tot
een volledig uitgeruste keuken.

Binnen de overeenkomst van overdracht anno 2018 tussen Kerkfabriek en Stad Lier van de meeste panden op ons begijnhof,
viel dit pand opvallend buiten deze overeenkomst en werden we door de Kerkfabriek gevraagd hetzij te kopen of in erfpacht
nemen.

In het verleden verkocht de kerkfabriek Sint-Gummarus , de heilige Margarethakerk en vele huisjes in het begijnhof aan

Stad en OCMW Lier vertelde voorzitter van de kerkfabriek Dhr Filip Goemans, behalve het Piepenholleke.

Deze heeft een sociale functie en de Heren van Lier hebben er al veel in geïnvesteerd. Daarom dat na de goedkeuring

van de bisschop, het Piepenholleke voor 54 jaar in erfpacht werd toegewezen en kan verder uitgebreid worden tot 81 jaar

De erfpachtovereenkomst heeft natuurlijk ook consequenties.

De Gilde zal nu zelf instaan voor de renovatie van het pand. Zoals vele begijnhofhuisjes is het pand niet in al te beste staat.
Het dak, ramen en deuren moeten dringend vernieuwd worden. Ook het opkomend vocht in de muren, een probleem in
vele panden in Lier, zal moeten aangepakt worden.De Gilde staat voor een serieuze uitdaging en koken kost geld.

Zoals reeds gezegd bestaat de Gilde volgend jaar 50 jaar en zijn we volop bezig met de voorbereiding om dit feestelijk jaar
te organiseren. Er zullen heel wat initiatieven worden genomen om dit te vieren. Uiteraard hopen wij ook met deze
initiatieven onze kas te spijzen ten baten van deze renovatiewerken.We hopen op veel steun te mogen rekenen van onze
sympathisanten en van alle Lierenaars. Daarom nodigen we iedereen al uit op ons Palingfestijn dat doorgaat op zondag 22
mei e.k.hier in ’t Piepenholleke.

En voor zij die geïnteresseerd zijn, elke zondag deelbaar door 3, is het Piepenholleke open en kan je goede pint of iets anders
lekker drinken en ons zo steunen.


Tekst en Foto's: RM

Begindatum: 
zaterdag, 7 mei, 2022
Einddatum: 
zaterdag, 7 mei, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK