CONVENANT AFGESLOTEN MET ‘GOED GEVOEL’

Het schepencollege heeft voor de periode 2014-2016 een convenant afgesloten met de vzw. Mivas, afdeling Goed Gevoel. Via deze overeenkomst wensen beide partijen een vlotte samenwerking en de beoogde doelstellingen in het kader van het lokaal sociaal beleid te realiseren. Ieder jaar wordt een tussentijdse evaluatie gemaakt.

‘Goed Gevoel’, de afdeling van de vzw. Mivas die zich toelegt op de armoedebestrijding via het Sociaal Restaurant en de Sociale Kruidenier, is ongetwijfeld een belangrijke speler in het lokaal sociaal beleid. In 2013 serveerde het Sociaal Restaurant meer dan 7.000 maaltijden. Het overgrote deel daarvan werd verstrekt aan mensen met een beperkt inkomen, die zodoende niet alleen een gezonde maaltijd konden verbruiken, maar ook anderen ontmoeten en een sociaal netwerk uitbouwen. Eveneens in 21013 deden 283 gezinnen een beroep op de Sociale Kruidenier. In vergelijking met 2012 betekent dit een toename met liefst 11%.

Concreet wil de stad en het OCMW via deze samenwerking de kansarmoede bij de bevolking verlagen en de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening voor kansengroepen verhogen. O.m. wordt overwogen om via het project ‘Mobiele Kruidenier’ producten met een rondrijdende wagen en in overleg met buurtorganisaties aan te bieden in kansarme buurten. In het zelfde kader wordt gedacht aan een ‘Mobiel Sociaal Restaurant’ om maaltijden op verscheidene plaatsen – bvb. in dienstencentra – aan te bieden.

Het Sociaal Restaurant kan verder fungeren als infoplaats voor vragen m.b.t. welzijnsvoorzieningen en organisaties. De stad stelt jaarlijks een bedrag van 100.000 euro ter beschikking voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016.

Begindatum: 
donderdag, 10 april, 2014
Einddatum: 
donderdag, 10 april, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK