COLLECTIEAANKOPEN VOOR STEDELIJK MUSEUM

De stad heeft enkele belangrijke stukken aangekocht voor de collectie van het stedelijk museum. Daartoe behoren een uniek 17de eeuwse handschrift van de Lierse rederijkerskamer d’Ongeleerde, een ets van Isidore Opsomer en een reeks straatfoto’s uit de jaren ’40. Eerder werden in 2016 al een schilderij van Raymond de la Haye en een tekening van Felix Timmermans aangekocht.

Het handschrift heeft volgens schepen Rik Verwaest als titel: ‘Cluchten verthoont op diversche tyden door de liefhebbers vande edele ende wyt-vermaerde rhetory-caemer van S. Anna ghenoemt de Jenette, oft d’Ongeleerde binnen Lier’ en dateert uit 1681. Het bevat 15 toneelstukken over de liefde en het huwelijk van de hand van Nicolaes Gheeraerts, schoenlapper, opgetekend door Franciscus Goyvaerts, notaris en prins van de kamer. Op het voorlaatste stuk na (‘D’ontrouwe Columbina’) heeft geen enkel blijspel een titel. Aan het einde van elk stuk staat de leuze ‘Liefde baert cracht’ en de vermelding van opvoeringen tussen 1671 en 1769. De aankoop werd mogelijk door toedoen van de Vrienden van de Lierse Musea. Dat Lierse rederijkershandschriften bijzonder waardevol zijn blijkt uit de beslissing van de Vlaamse Overheid om ’t Dor Wert Groeyende’, een handschrift uit 1740-1755 van ‘De Groeiende Boom’ op de Vlaamse topstukkenlijst te zetten.

Ook een ets van Isidore Opsomer die het begijnhof van Lier voorstelt, werd aangekocht. Het is een originele compositie uit de vroege periode van Opsomer die zich in goede staat bevindt. Het werk is gesigneerd door Opsomer (ontwerp) en door Louis Peeters (uitvoerig ets). Onder de ets staan twee schapen, vermoedelijk van de hand van Opsomer, omdat ze met dezelfde pen gesigneerd zijn als zijn signatuur. De ets is op sommige plaatsen opgehoogd met dekverf en zwart krijt. De collectie foto’s werd aangevuld met 233 foto’s van Lierenaars die op een onbewaakt moment werden gefotografeerd in het straatbeeld bij het einde van de jaren ’40, het begin van de jaren ’50. De reeks wordt aangekocht omdat ze een hoge sociaal-historische waarde heeft.

Begindatum: 
vrijdag, 20 januari, 2017
Einddatum: 
vrijdag, 20 januari, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK