CD&V WIJST OP NOODZAAK VAN INVESTERINGEN

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 organiseert de CD&V Lier-Koningshooikt onder het motto ‘ateLIER’ drie inspraak- en debatmomenten. Tijdens de eerste bijeenkomst werd aandacht besteed aan de thema’s: ondernemen, landbouw, cultuur, sport en toerisme.

Ook de CD&V vraagt bijzondere aandacht voor de staat van de Lierse monumenten en van de renovatie van de Sint-Gummaruskerk en het begijnhof in het bijzonder. Voorgesteld wordt te zoeken naar creatieve oplossingen waarbij de stad, het OCMW, de kerkfabriek, verenigingen en privé-partners de handen in elkaar slaan. De sportinfrastructuur is duidelijk aan een update toe. De ontwikkeling van de Hoge Velden – die één sportcluster kunnen vormen met het Netestadion – is dringend noodzakelijk, zodat sportbeoefenaars niet langer naar buurgemeenten moeten uitwijken. Ook hier lijkt samenwerking tussen de stad, de clubs en privé-partners aangewezen.

Omdat de infrastructuur van cultuurcentrum De Mol niet meer van deze tijd is, wordt voorgesteld het huidige gebouw aan te passen of een nieuw gebouw op te trekken, hetzij op de huidige locatie, hetzij elders in de stad. Op het vlak van de landbouw wordt gepleit voor een schepen van landbouw en voor een volwaardige landbouwraad. Landbouwers willen verder graag een handje toesteken bij het onderhoud van grachten en bermen. Tenslotte wordt aangedrongen op de aanstelling van een innovatiemanager, bevoegd voor de marketing van Lier inzake handel, horeca, cultuur en toerisme. Zaterdag 20 januari heeft in de Colibrant een tweede ‘ateLIER’ plaats. Thema’s zijn alsdan: jeugd, jonge gezinnen, actief ouder worden, integratie en zorg. Zondag 25 maart wordt de reeks afgesloten in het Azelhof in Koningshooikt rond de thema’s mobiliteit, wonen, duurzaamheid en leefomgeving.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
zaterdag, 9 december, 2017
Einddatum: 
zondag, 25 februari, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK